Standardside

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2020

Referat af Betyrelsesmøde 19.Oktober 2020 Betyrelseslokalet

Wagnersvej 7H kld.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Birgit Lund, Suppleant Ida Andersen

Henrik Poulsen og Bettina Panek.

Fraværende: Lisbeth Andersen, Mikkel Warming og Annette Levin Nielsen.

 

Godkendelse af referat.

Meddelelse fra/til driftsleder.

Meddelelse fra/til formand.

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer.

Regler for parkering.

Sager fremtvungen af udviklingen.

Budgetopfølgning.

Eventuelt,

 

Godkendelse af referat

Referat godkendt med bemærkning om at Bettina Panek ikke deltog på

betstyrelsesmødet.

 

Meddelelse fra/til driftsleder

Afrensning af varmtvandsbeholder og veksler udsat.

Mærkater er påsat alle cykler og de cykler hvor det ikke er fjernet fra vil blive

indsamlet i uge 47.

Dispenser med håndsprit er opsat i vaskekældrene og i kondirummet,

Udskiftning af kælderdøre vil ske over en periode.

 

Regler for parkering

Nyt parkeringsfirma og nye parkeringsregler fra 1.November.

Der kommer brev ud til alle beboer.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølning

Bettina gennemgik budgettet og alt ser fint ud

 

Kommende bestyrelsesmøder

Betyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent for beboerne

k. 19 – 19.30 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli

og december.

 

17.November 2020 – betyrelsesmøde.

 

 

Referat Betina Friis

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2020

Referat af bestyrelsesmøde  1.Oktober 2020 Bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H kld.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Lund og

suppleant Lisbeth Andersen.

Driftassistent: Henrik Poulsen

Fraværende: Ida Andersen og Annette Levin Nielsen.

 

Godkendelse af referat.

Meddelelser fra/til driftsleder.

Meddelelse fra/til formand.

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer.

Kriteterier for køkkenudskiftning.

Sager fremtvungen af udviklingen.

Budgetopfølgning og budgetkontrol.

Eventuelt.

 

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 17. August 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Belægning ved lyskasse repereret.

Fodhegn ved parkeringsplads er færdigt.

Træerne mod haveforeningen er blevet kraftigt beskåret.

Udskiftning af ventilation er færdiggjort.

Kælderdøre skal udskiftes, afventer tilbud.

Cykelindsamling i uge 42.

Udlejning af beboerlokalet skal være pengeløs, så fremover kan der kun betales for

dette på giro eller mobilepay.

Nyt parkeringsselskab, PARKZONE fra 1.November 2020.

 

Kriterier for køkkenudskiftning

Betyrelsen blev enige om at pengene der var afsat til nye køkkener i 2020 overføres

til 2021 med henblik på at de kan bruges i forbindelse med renovering af vores stigestrenge.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

 

Budgetopfølgning og budgetkontrol

Henrik gennemgik budgettet, det ser pænt ud.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19,30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

19.oktober 2020 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

 

 

 

 

Referat Marianne Sørensen og Betina Friis

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. august 2020

Referat af bestyrelsesmøde  17.August 2020 Bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming,Birgit Stadsvold, Annette Levin Nielsen og suppleant Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Ida Andersen

 

Dagsorden:

Budget – Kenneth Søndergaard fremlægger

Godkendelse af referat.

Meddelelser fra/til driftsleder.

Meddelelse fra/til formand.

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer.

Sager fremtvungen af udviklingen.

Budgetopfølgning.

Eventuelt.

 

Budget – Kenneth Søndergaard fremlægger

Kenneth Søndergaard fremlagde budget for 2021 som bestyrelsen godkendte.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 18.februar 2020 blev godkendt uden bemærkninger.

På grund af Corona har der ikke været afholdt bestyrelsesmøder før nu.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Parklamper er blevet malet.

Tagrender er blevet renset.

Ventilation i 7B, 11B, 3C og 5C skal udskiftes.

Præsentation af ny Driftslederassistent Henrik Hoff Poulsen som er startet 17.August 2020.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Træerne mod HF Frederikshøj beskæres ned til ca. 3 meter som vi betaler halvdelen af.

Træ ved haven 9D er vissent og skal fældes.

På grund af Corona rykkes afdelingsmødet til Kvarteshuset og afholdes den 1.Oktober 2020.

 

 

Budgetopfølgning

Bettina gennemgik hurtigt hvad vi har brugt i år.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19,30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

1.oktober 2020 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Nyt fodhegn ved græsplænen ved blok 11.

 

 

 

Referat Marianne Sørensen og Betina Friis

Referat bestyrelsesmøde 18. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde  18. februar 2020 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Anette Levin Nielsen,  Mikkel Warming og suppleanterne Lisbeth Andersen og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Birgit Stadsvold

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat.

Meddelelser fra/til driftsleder.

Meddelelse fra/til formand.

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer.

Køkkenudskiftning.

Planlægning af møder.

Sager fremtvungen af udviklingen.

Budgetopfølgning

Eventuelt.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 21. januar2020 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Nyt fodhegn ved græsplænen ved blok 11

Kælderrenovering påbegyndes d. 19. februar 2020 i 11 C og derefter i 7 H

 

Køkkenudskiftning.

Der er indhentet tilbud på køkkener, vi tænker over hvordan køkkenerrne skal fordeles på næste møde.

 

Planlægning af møder.

Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde 20. april 2020

Afdelingsmøde og bestyrelsesmøde 18. maj 2020

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Eventuelt

Bestyelsesmøde i marts er rykket til mandag d. 16. marts 2020

Markvandring kl. 16.00

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19.30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

16. marts 2020 - Bestyrelsesmøde

 

 

Uafsluttede sager.

Ingen sager.

 

 

 

Referat Marianne Sørensen

Referat fra informationsmøde ang. renoveringsprojekt 4.2.2020

 

 

Informationsmøde om renoveringsprojekt 4. februar 2020 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

Fra KAB deltog Dennis Fuglsang og Mathilde Lykke Schwarz-Nielsen.

 

Formanden bød velkommen og sagde det var dejligt der er kommet så mange.

 

Mikkel fortalte om hele forløbet i helhedsplanen og hvorfor det har taget så lang tid og hvorfor Landsbyggefonden ikke vil deltage med lån. Vi skal nu selv optage lån, men søger hvad vi kan i KAB.

Der er nu kommet ny rådgiver fra KAB og nu sker der noget.

 

Dennis Fuglsang og Bettina fortalte om hvor slidt vores ejendom er, men alt er jo ikke ved at falde ned om ørerne på os.

 

Det vigtigste er rørføringerne og huslejen  skal holdes nede, derfor bliver renoveringerne lavet i prioriteret rækkefølge. Der har været gennemgang af taget, og kan ved lidt renovering holde 8-10 år.

 

Hvis man har nogle spørgsmål er bestyrelsen til rådighed den 3. tirsdag i måneden i selskabslokalerne mellem kl. 19 – 20.

 

Der er nyt informationsmøde før sommerferien og afdelingsmøde i ca. oktober hvor der kommer beløb på.

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. januar

Referat af bestyrelsesmøde  21. januar 2020 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold, Anette Levin Nielsen,  Mikkel Warming og suppleanterne Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Betina Friis og Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat.

Meddelelser fra/til driftsleder.

Meddelelse fra/til formand.

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer.

Sager fremtvungen af udviklingen.

Gennemgang af planlagte aktiviteter

Eventuelt.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 19. november 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Betonrenovering i varmekælder er færdig.

Platantræerne er blevet klippet.

Mikkel fortalte om møder, han og Marianne havde været til, i bestyrelsesnetværket.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Gennemgang af planlagte aktiviteter

Der skal laves kældertrapper i 11 A og 7 H

Kælderdøre udskiftes over 5 år.

Parklamper males.

Køkkener ca. 4 skal udskiftes.

Der indkøbes en ny græsklipper.

Ventilationsmotor udskiftes i resterende opgange.

 

Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem spurgte, om der kunne komme flere bænke og borde på græsarealerne.

Der bliver set på det til foråret.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19.30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

18. februar 2020 - Bestyrelsesmøde

 

 

Uafsluttede sager.

Ingen sager.

 

 

 

Referat Marianne Sørensen