Regler

Regler for kattehold

REGLERNE FOR KATTEHOLD

Vedtaget på afdelingsmødet den 20.juni 2016.

 

 

1.       Det er tilladt at holde én indekat pr. lejemål. Det er en forudsætning, at der indhentes tilladelse til kattehold på ejendomskontoret.

2.       Katten skal være steriliseret, øremærket, og der skal tegnes ansvarsforsikring, som dækker indekat.   

3.       Katten må ikke færdes på rekreative områder, såsom græsplæner, bede, legepladser eller i vaskerierne.

4.       En kat må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende lyde som mjaven og lign.

5.       Katten skal holdes på en sådan måde, at den ikke er til gene for de øvrige beboere. Det påhviler beboeren at sikre, at katten ikke via altanen forlader lejemålet.

6.       Efterladenskaberne skal anbringes i containeren i containergården ved Wagnersvej 3A-5A

7.        Beboeren er pligtig til at erstatte skader, som katten forvolder.

8.       Det er beboerens pligt at holde katten i en sundhedsmæssig forsvarlig stand og på forlangende af ejendomskontoret at forevise gyldigt vaccinationsbevis, steriliseringsattest og forsikringspolice.

 

 

9.       Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil kattetilladelsen blive inddraget, og det vil medføre, at katten skal fjernes fra boligen.

10.    Hvis tilladelsen inddrages, og beboeren fortsat holder kat, vil dette blive betragtet som en misligholdelse af lejekontrakten, og det kan i sidste ende medføre ophævelse/ opsigelse af lejeaftalen.

11.    Det er beboerens pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændring med hensyn til indekat (f.eks. andet forsikringsselskab).

 

 

 

 

 

.