Akutnummer til nødstilfælde 72 28 28 19

Telefonnummeret til Dansk Bygningskontrol/Polygon  tlf 72 28 28 19 må kun benyttes i absolut nødstilfælde.
Unødvendige opkald til akutnummer er for egen regning.

Såfremt man har ringet til akutnummeret skal det meddeles til ejendomskontoret den efterfølgende hverdag.