Personale

Henrik Hoff Poulsen

Driftsleder.

 Arbejdsområde:
- Administration
- Ind-/fraflytninger
- Malersyn (malerforsyn)
- Div. beboerservice


Wagnersvej 7H, st. th.
Personlig henvendelse man-fre 08.00 - 08.30

Telefon:  3630 4316 (man-fre 08.00 - 08.30)
Fax:3645 9001Lars Aarup

Servicemedarbejder.

Arbejdsområde:
- Beboerservice
- Renholdelse af kældre nr. 3, 5 og 11
- Skaktning
- Renholdelse af områderne ved nr. 3, 5 og 11
- Forefaldende arbejde
- Renholdelse af vaskeri + tørrerum i nr. 3
- Snerydning/saltning