Referater

Referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Dagsorden.

 

Konstituering.

 

 

 1. Godkendelse af referat.

 2. Meddelelse fra/til driftsleder.

 3. Meddelelse fra/ til formand.

 4. Meddelelse fra/ til bestyrelsesmedlemmer.

 5. Sager fremtvunget af udviklingen.

 6. Budgetopfølgning.

 7. Eventuelt.

 

Bestyrelsen valgte Marianne Sørensen som næstformand. Sekretærposten bliver besat på bestyrelsesmødet d. 20.8.2018.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 14. maj 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Referat af Afdelingsmøde d. 14. maj 2018 blev godkendt med den tilføjelse, at Karen Levin Nielsen takkes for sin lange tid i bestyrelsen.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Falck er opsagt pr. 1.1.2019. Afdelingen sparer 20.000 kr. Det bliver Dansk Bygningskontrol der skal være skadesfirma derefter.

Politiet har erstattet en hoveddør der blev ødelagt under en ransagning i 2016 med 18.415,00 kr.

Der blev lukket for varmen d. 22.5.2018.

HOFOR er ved at udskifte 2 centralvarmevekslere i varmecentralen.

Alle lejere bør gå ind på ”mit KAB” og opdatere sine personoplysninger. Det gør det nemmere at få udbetalt penge via nem id og modtage beskeder elektronisk.

 

Betina Friis refererede fra sin tur til Folkemødet på Bornholm. Det har været en spændende dag og det er godt at møde andre fra AKB København.

Samtidigt fortalte hun, at mødet i bestyrelsesnetværket er aflyst pga for af tilmeldte.

 

Mikkel Warming fortalte kort om det sidste repræsentantskabsmøde. De havde specielt fokus på de 2 nye afdelinger der er optaget på Ghettolisten.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Faldgruset ved legetårnet er efterhånden meget hårdt og står til en udskiftning. Driften indhenter

tilbud på løsninger og samarbejder med følgegruppen til Helhedsplanen.

 

 

Budgetopfølgning

Budgettet blev delt rundt, budgettet holder fint.

 

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

20. august 2018 - Bestyrelsesmøde – budgetmøde.

17. september 2018 – Bestyrelsesmøde – Afdelingsmøde budget.

15. oktober 2018 – Bestyrelsesmøde.

19. november 2018 – Bestyrelsesmøde.

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

 

Nyt skadesfirma pr. 1.1.2019:

Der vil blive opsat nyt akuttelefonnr. i opgangene pr. 1.1.2019.

Referat fra bestyrelsmøde d. 18. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold.

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 16. november 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er skade på en kloak i 7B, som er under reparation.

7G 2 sal vil de nu prøve at løfte altangulvet af. Vi håber det snart er i orden.

Lægen i 7F vil gerne have en parkeringsplads. Bestyrelsen vedtog at hun kan få en parkeringsplads i sin åbningstid. Hun skal selv sørge for skilt.

Gulvtæppet i klubben koster mange penge at rense og der kommer rigtig mange pletter. Vi må prøve at finde en løsning.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Der er taget vandprøver og der er problemer i blok 3 - 5 – 11

KAB har været og se på det og rørene skal skylles igennem i hovedledningerne. Beboerne bliver varslet og skal også selv skylle igennem.

Rør i jord og kældre skal udskiftes i forbindelse med helhedsplanen.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

15. Februar 2016 ­– Bestyrelsesmøde kl. 17.00

14. Marts 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. April 2016 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl. 17.00

09  Maj 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

20. Juni 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Husorden.

Vi skal have et møde om husorden og råderetten.

Vask.

Der skal sættes vask op i kælderen i blok 11.

 

Skilte.

Bettina sætter skilte op i vaskeriet om sæbedosering og at man ikke lader tørretumbleren kører uden tøj.

 

Referat 10. februar 2016

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde 16. november 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold samt supplant Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 19. oktober 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der har været 5 års eftersyn på de sidste lejligheder.

Der kommer en mand fra Opsumerne den 23. november og hjælper på ejendommen.

Der skal laves hovedrengøring i klubben, og udluftningen på toilettet skal ses efter.

Vi skal have et møde om husorden og råderetten.

Der skal sættes vask op i kælderen i blok 11.

Bettina sætter skilte op i vaskeriet om sæbedosering og at man ikke lader tørretumbleren kører uden tøj.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

18. Januar 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

15. Februar 2016 ­– Bestyrelsesmøde kl. 17.00

14. Marts 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. April 2016 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl. 17.00

??  Maj 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

20. Juni 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Kommunen kommer med standere til brugte batterier der skal stå ved 7B og 9A og i vores 2 containergårde.

 

 

Referat 11. Januar 2016

Marianne Sørensen

 

Referat fra ekstraordinært Afdelingsmøde d. 26. oktober 2015

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 26.oktober 2015 kl.18.30 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

Dagsorden:

Velkomst og valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg og referent

Behandling af indkommet forslag om tilskud i 2016 til de sociale viceværter i Sydhavnen.

 

 

Velkomst og valg af dirigent

Karen Nielsen bød velkommen og foreslog Mikkel Warming 9D som dirigent som blev valgt.

 

Valg af stemmeudvalg og referent

Per Andersen 9A og Michel Madsen 9C blev valgt til stemmeudvalg og Marianne Sørensen 9C til referent.

 

Behandling af indkommet forslag om tilskud i 2016 til de sociale viceværter i Sydhavnen.

På det ordinære afdelingsmøde, mandag d. 21. september 2015, blev der stillet et forslag om ekstraordinært at yde et tilskud i 2016 til de sociale viceværter i Sydhavnen. Der blev fortalt, at det ville medføre en huslejestigning på 23,00 kr. pr. lejemål. Forslaget, der var stillet af bestyrelsen, på vegne af de sociale viceværter, blev stemt hjem med stort flertal. Siden har Jura-afdelingen i KAB, gjort opmærksom på, at tilskuddet til de sociale viceværter skulle fordeles på lejemålenes størrelse. Dvs., at de store lejligheder skal betale lidt mere end de 23,00 kr. pr. mdr. og de små lejligheder, lidt mindre. Derfor er Karré 18´s beslutning på afdelingsmødet underkendt.

Søren Snarberg fortalte om KAB´s beslutning og der var mange spørgsmål som han besvarede. Karen og Mikkel vil gå videre med det i KAB, da de mener man i afdelingen før har betalt nogle ting pr. lejemål.

Der var skriftlig afstemning

Ja   42    Nej  6    Blank   1

Forslaget blev vedtaget.

 

Der var 25 lejemål

 

Referat  9. november 2015

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. oktober 2015

Referat af bestyrelsesmøde 19. oktober 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Ida Andersen, Mikkel Warming samt Birgit Stadsvold.

Driftsleder: Bettina Panek

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 21. september 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Kommunen kommer med standere til brugte batterier der skal stå ved 7B og 9A og i vores 2 containergårde.

Den nye affaldsgård ved 11C er nu færdig, der mangler isætning af saltolås.

Frederikshøj vil betale for bortskaffelse af træer i skel efter beskæring.

Der kommer ny læge i 7F pr. 1. november 2015

Depositum i klubben vil stige pr. 1. januar 2016 til 500 kr. pr. udlejning. Der er mange store pletter på gulvtæppet som lejerne ikke fjerner.

Rambøl har været rundt og fugtmåle i 2 sals lejlighederne. 12 lejemål var ikke hjemme, på trods af at der var blevet varslet. Øernes Murefirma skal op i 5A og 7G og undersøge altanerne.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Bettina havde udskrevet budgetopfølgning som bestyrelsen gennemgik.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

16. November 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Røglem.

Motoren til røglemmen i 7D er brudt sammen ved lynnedslag.

Der mangler reservedele.

 

Referat 25. oktober 2015

Marianne Sørensen

 

 

 

Referat fra Afdelingsmøde d. 21. september 2015

Referat af afdelingsmøde 21. september 2015 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

 

 

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Kort orientering fra bestyrelsen

 5. Behandling af indkomne forslag til budget

 6. Godkendelse af afdelingens budget for 2016 – budget skal princip- eller detailgodkendes

 7. Eventuelt 

   

   

  Formanden bød velkommen, og syntes det var dejligt der var kommet så mange, på trods af at der også var møde om metrobyggeriet.

   

   

  Valg af dirigent

  Mikkel Warming 9D blev valgt.

   

  Valg af referent

  Marianne Sørensen 9C blev valgt.

   

  Valg af stemmeudvalg

  Per Andersen 9A, Jørgen Pedersen 7D og Michael Madsen 9C blev valgt.

   

  Kort orientering fra bestyrelsen

  Karen læst en kort orientering om, hvad der var sket på ejendommen siden afdelingsmødet i maj. Hvis man er interesseret kan den hentes på ejendomskontoret i kontortiden.

   

  Behandling af indkomne forslag til budget

   

  Boligsociale viceværter:

  Forslaget blev fremsat af  Morten Nyhauge som fortalte lidt om hvad det omhandlede og at det ville koste kr. 23 pr. lejemål i 2016.

  Der var skriftlig afstemning

  Ja  45   Nej  3

  Forslaget blev vedtaget.

   

  Fjernelse af træer og buske foran og bagved blok 3:

  Forslagsstilleren var ikke tilstede.

  3 var hverken for eller imod. Resten stemte imod ved håndsoprækning.

  Forslaget blev forkastet.

   

   

  Skur til ladcykler.

  Der var snak om man skulle bygge et skur til 80.000 kr. eller overdække halvdelen af det lille boldbur, det ville koste 35.000 kr.

  Forslagsstilleren gik ind for det lille boldbur.

  Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.  3 stemte imod..

   

  Godkendelse af afdelingens budget for 2015

   Karen fremlagde budgettet og havde lavet et meget fint hæfte som hun gennemgik.

  Beboerne syntes det var meget overskueligt.

   

  Budgettet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.

   

  Eventuelt

  En beboer ville gerne vide hvor hun skulle afleverer brugte batterier. Bettina vil skilte mere med det i containergården.

  En anden spurgte om der ikke kunne blive sat nye tørresnore i tørrerummet i blik 5.

   

  Der var 26 lejemål.

   

   

  Referat 6.oktober

  Marianne Sørensen 

   

Referat fra bestyrelsesmøde d. 24. august 2015

Referat af bestyrelsesmøde 24. august 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Ida Andersen samt Mikkel Warming til kl. 18.15

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Birgit Stadsvold

 

Der var først budgetmøde hvor der var deltagelse fra KAB ved Søren Snarberg, Per Frandsen og Thomas Ulrik Larsen.

Der var ingen spørgsmål til budget, og bestyrelsen vedtog det.

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Konstituering af bestyrelsen

Forretningsorden

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 15.juni 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

7G 2 sal er nu endelig afsluttet.

Vaskemaskinerne er meget vanskelige at rengøre, de bliver malet gråmeleret af firmaet som har leveret dem.

Analog TV stopper 9.februar 2016, så hvis man har et ældre TV, kan man ikke modtage fjernsyn.

Bettina får en pris på at få malet container ved 11 C

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Bettina udleverede en ny pr. 24.august 2015 som vi gennemgik.

 

Eventuelt

Vi påtænker at afholde vores 50 års jubilæum d. 15.november 2015

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

21. September 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 – Afdelingsmøde kl. 19.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11

Søren Snarberg tager hånd om det.

Bettina rykker for svar.

 

Små containere

Bettina ser på de små containerpladser om man evt. kan forhøje hegnet, da containerne nemt vælter i stormvejr.

Frederikshøj

Bestyrelsen i Frederikshøj holder møde  om beskæring af træerne i skel, efter den nye skellinie er træerne nu deres. Vi har tilbudt at betale noget af regningen.

Frederikshøj vil gerne have kommunen til at sætte skelpæle, da det er svært at se på tegningen.

SF sten

Der kommer nye FS sten i nye containergård og ned til 11C bliver de omlagt. Det koster kr. 45.000 inkl. Moms.

Det bliver lavet i efteråret på grund af tidsnød og ferie.

Prøvelampe

Der bliver opsat en prøvelampe med LED lys ud for 7H

 

Referat 14. september 2015

Marianne Sørensen

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde 15. juni 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen,  Mikkel Warming, Birgit Stadsvold.

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Benny Sørensen og Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Konstituering af bestyrelsen

Forretningsorden

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 18.maj 2015 blev godkendt uden bemærkninger

 

Konstituering af bestyrelsen

Mikkel Warming fortsætter som næstformand

 

Forretningsorden

Forretningsorden fortsætter, der er intet nyt.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der kommer nye FS sten i nye containergård og ned til 11C bliver de omlagt. Det koster kr. 45.000 inkl. Moms.

Containerrummet koster kr. 36.000 inkl. moms.

Bestyrelsen godkendte det.

Der bliver lukket for varmen fra 24. juni og til 1. september.

Vi får en ekstra mand fra Opsumerne i 20 timer om ugen.

Der bliver opsat en prøvelampe med LED lys ud for 7H

7G er en svær nød at knække, der er nu vand igen. Der skal nu en lift op, så man kan se under taget.

Sociale viceværter har sendt afdelingen et brev om tilmelding. Det koster 25 kr. pr. lejemål om måneden. Det skal vedtages på et afdelingsmøde.

Der er mange unge mennesker i haven ved 9D, vi prøver at sætte mere lys op.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Bettina udleverede en opfølgning der skal ses på til næste møde.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

24. August 2015 – Bestyrelsesmøde og Budgetmøde kl. 17.00

21. September 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 – Afdelingsmøde kl. 19.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

Bettina rykker for svar.

Gadedøre

De saltolåse vi bruger som nøgler til kældergange og vaskeri, skal nu også bruges til gadedøre. Det undersøges på langtidsplanen hvornår det skal sættes i gang.

Låsen skal sidde i en boks på væggen. Det koster 177.000 kr. Bettina undersøger om det kan gøres billigere.

Det nye tilbud der kom fra Dalberg var meget dyrt, så vi tager Låse-partner.

Små containere

Bettina ser på de små containerpladser om man evt. kan forhøje hegnet, da containerne nemt vælter i stormvejr.

Frederikshøj

Bestyrelsen i Frederikshøj holder møde d.d. om beskæring af træerne i skel, efter den nye skellinie er træerne nu deres. Vi har tilbudt at betale noget af regningen.

Frederikshøj vil gerne have kommunen til at sætte skelpæle, da det er svært at se på tegningen.

Specialtapet

En beboer vil gerne isolerer med noget specialtapet, vi ser først hvad fugtmålingen siger i lejligheden.

 

Referat 18.august 2015

Marianne Sørensen

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde 18. maj 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen,   Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og suppleant Ida Andersen

 Driftsleder: Bettina Panek

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 20.april 2015 blev godkendt uden bemærkninger

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

7G 2 sal der er været slem vandskade, man har nu fundet en svag fuge på altanen på 3. sal. Rambøl og KAB må nu finde ud af hvad der skal gøres.

Der har været indbrud i 3 kældre i blok 3 i weekenden.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

15. Juni 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

24. Agust 2015 – Bestyrelsesmøde og Budgetmøde kl. 17.00

21. September 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 – Afdelingsmøde kl. 19.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

Bettina rykker for svar.

Gadedøre

De saltolåse vi bruger som nøgler til kældergange og vaskeri, skal nu også bruges til gadedøre. Det undersøges på langtidsplanen hvornår det skal sættes i gang.

Låsen skal sidde i en boks på væggen. Det koster 177.000 kr. Bettina undersøger om det kan gøres billigere.

Små containere

Bettina ser på de små containerpladser om man evt. kan forhøje hegnet, da containerne nemt vælter i stormvejr.

Frederikshøj

Bestyrelsen i Frederikshøj holder møde d.d. om beskæring af træerne i skel, efter den nye skellinie er træerne nu deres. Vi har tilbudt at betale noget af regningen.

Indhegnet containerplads

Bettina undersøger hvad det koster at få indhegnet containerne ved vendepladsen.

Ishøj Hegn har været og se på det, der kommer et tilbud.

Specialtapet

En beboer vil gerne isolerer med noget specialtapet, vi ser først hvad fugtmålingen siger i lejligheden.

 

Referat 8. juni 2015

Marianne Sørensen

 

Referat fra Afdelingsmøde d. 18 maj 2015

Referat af afdelingsmøde 18. maj 2015 afholdt Wagnersvej 7H kld

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Godkendelse af beretning

 5. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2014

 6. Behandling af indkomne forslag, herunder drøftelser af afdelingens budget for det kommende år, således at det godkendte forslag, kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af budget 2016.

 7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Benny Sørensen modtager genvalg

 Birgit Stadsvold modtager genvalg

        8.   Valg af suppleanter:

  Ida Andersen ønsker genvalg

  Ledig plads

         9.  Valg af repræsentantskabet i AKB København

10. Eventuelt

Næstformanden Mikkel Warming 9D blev valgt til dirigent.

 

Marianne Sørensen 9C blev valgt til referent.

 

Per Andersen 9A, Jørgen Petersen 7D blev valgt til stemmeudvalg.

 

Beretning:

 

Formanden fremlagde beretningen, den var blevet udleveret til beboermødet og kan afhentes på ejendomskontoret i kontortiden

Der blev spurgt til fraflytning af kommunelejligheder, Karen fortalte at kommunen betalte hvis der er tale om hærværk.

 

Der blev spurgt til de høje træer ned til haveforeningen, vi har spurgt om de vil betale for bortkørsel, men ikke fået svar endnu. Formanden fortalte at de vil blive klippet til efteråret.

 

Der bliver smidt meget forkert affald i de nye opsatte container, de indeholder meget køkkenaffald. Der er mistanke om at det måske ikke er vores beboer der smider det i, men ingen udefra er taget i det.

 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

 

Regnskab 2014.

 

Karen havde lavet et meget fint regnskab, der fortalte om hvad vi havde sparet på budgettet og hvad der havde været af merudgifter. Vi havde et meget flot overskud.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Forslag.

 

Bump ud for blok 7

 

Der var forslag af at fjerne bumpene ved blok 7, men at man stadig havde bumpet ved 7A

 

Der var et ændringsforslag om at der kom 2 bump, 1 ved 7B og et ved 7G

Der var skriftlig afstemning om ændringsforslaget

 

17  ja   21 nej   1 ugyldig

Forslaget blev forkastet

 

Derefter stemte men om det oprindelige forslag også skriftlig.

 

13   ja    26 nej

Forslaget blev forkastet

 

Valg til bestyrelse.

 

Benny Sørensen 5A

Birgit Stadsvold 9D

 

Blev begge valgt for 2 år

 

Valg af suppleanter:

 

Ida Andersen 9A blev valgt til suppleant

 

Valg til repræsentantselskabet.

 

Da ingen ønskede at blive valgt er det bestyrelsen der deltager.

 

 

 

Eventuelt

 

Beboerne ønskede at bestyrelsen så på afdelingen får nye cykelstativer og nye hoveddøre samt nye fjernsynspogammer.

 

Der blev også spurgt til vores 50 års jubilæum.

Hvis nogen ønsker at være med, kan de melde sig på ejendomskontoret.

 

 

Der var 21 husstande.

 

Referat 8. juni 2015

Marianne Sørensen

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. april 2015

Referat af bestyrelsesmøde 20. april 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen,   Mikkel Warming, Ida Andersen, Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Birgit Stadsvold

 

Der var først regnskabsmøde med Michael Christensen og Søren Snarberg fra KAB

Når vi får regnskab og budget tilsendt, skal der være noter til.

Michael undersøger om vi har et SE-nummer

Bettina undersøger hvad SMS prisen indeholder og måske koster andre steder.

Michael undersøger konto 126

Bestyrelsen godkendte regnskab 2014

 

 Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 16.februar 2015 blev godkendt uden bemærkninger

Der var ikke bestyrelsesmøde i marts.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen i Frederikshøj holder møde d.d. om beskæring af træerne i skel, efter den nye skellinie er træerne nu deres. Vi har tilbudt at betale noget af regningen.

Vi får 66.000 kr. tilbage fra copydan, da de har lavet en fejl.

I 7B er der en ventilator der larmer meget, der er gjort meget og den kører på lav plan. Bettina undersøger nogle løsninger.

Pakningerne er udskiftet i varmecentralen. Det har hjulpet meget,  så de har fået varmere vand i blok 5

Veluxvinduerne er begyndt at punktere flere steder, de skal udskiftes.

En lejlighed i 7G har fået meget fugt omkring stuevinduet. Der er sat håndværker på sagen og vi afventer fugtmålingerne.

Der er kommet nogle klager over varmeregnskabet. Bettina sender det videre.

Bettina undersøger hvad det koster at få indhegnet containerne ved vendepladsen.

En beboer vil gerne isolerer med noget specialtapet, vi ser først hvad fugtmålingen siger i lejligheden.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

18. Maj 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

15. Juni 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

Bettina rykker for svar.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på

Bestyrelsen holder et weekendmøde i begyndelsen af maj.

Gadedøre

De saltolåse vi bruger som nøgler til kældergange og vaskeri, skal nu også bruges til gadedøre. Det undersøges på langtidsplanen hvornår det skal sættes i gang.

Låsen skal sidde i en boks på væggen. Det koster 177.000 kr. Bettina undersøger om det kan gøres billigere.

Periodisk syn.

Vi skal have afsat en dag til at gennemgå periodisk eftersyn.

Dørtelefoner

Mange dørtelefoner virker ikke. Bettina ser på langtidsplanen hvornår de skal udskiftes

Der er ikke sat penge af på langtidsplanen. De bliver udskiftet efterhånden som de går i stykker.

Små containere

Bettina ser på de små containerpladser om man evt. kan forhøje hegnet, da containerne nemt vælter i stormvejr.

 

Referat  11. Maj 2015

Marianne Sørensen

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 16. februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde 16. februar 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen,   Birgit Stadsvold, Ida Andersen

Mikkel Warming fra kl. 18.15

Driftsleder: Bettina Panek

 

 Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 19.januar 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Indskud for nye beboer vil blive forhøjet for alle AKB´s boliger.

Der er kommet varmeregnskab, og bestyrelsen har taget det til efterretning.

Der har været termofotografering i udvalgte lejligheder, vi har endnu ikke set rapporten.

Bettina indkøber en affugter til afdelingen, så vi ikke skal ud at låne hver gang vi har brug for en.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Der er katte på ejendommen der går ind på trapperne, de er meget tamme. Hvis man har kat skal man huske, at der kun er givet tilladelse til indekat.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

16. Marts 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

20. April 2015 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. Maj 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

15. Juni 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

Bettina rykker for svar.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på

Bestyrelsen holder et weekendmøde i begyndelsen af maj.

Højbede

Der har været forespørgelse fra nogle beboer om de kan få højbede, da de gerne vil dyrke grøntsager. Bestyrelsen ser på det.

Man kan muligvis bruge arealet nede bag haven i 9D

Gadedøre

De saltolåse vi bruger som nøgler til kældergange og vaskeri, skal nu også bruges til gadedøre. Det undersøges på langtidsplanen hvornår det skal sættes i gang.

Periodisk syn.

Vi skal have afsat en dag til at gennemgå periodisk eftersyn.

Dørtelefoner

Mange dørtelefoner virker ikke. Bettina ser på langtidsplanen hvornår de skal udskiftes

Der er ikke sat penge af på langtidsplanen, men Bettina får en pris på udskiftning.

Små containere

Bettina ser på de små containerpladser om man evt. kan forhøje hegnet, da containerne nemt vælter i stormvejr.

 

 

Referat  11. Marts 2015

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. januar 2015

Referat af bestyrelsesmøde 19. januar 2015 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming samt Birgit Stadsvold.

Driftsleder: Bettina Panek

 Fraværende:

 Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 19.november 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Tagsten i blok 11 er røget ned under stormen.

Der er en stor sætningsskade i 11 A som skal udbedres da den er ret bred.

Der vil blive termofotograferet i udvalgte lejligheder i denne uge, det skal bruges til helhedsplanen.

Der er kommet ny kontrakt vedrørende antennen i 7A, AKB skal underskrive.

Kopimaskinen på ejendomskontoret skal udskiftes, det koster kr. 13.750 med moms og levering. Bettina sætter det i gang

Ejendomskontoret tester en ny lampe til trappeopgangene med LED lys.

I 3B kommer der vand i kælderen fra regnvandsbrønden.

Bedet langs den store container ved 11 C skal ordnes.

Mange dørtelefoner virker ikke. Bettina ser på langtidsplanen hvornår de skal udskiftes.

Bettina ser på de små containerpladser om man evt. kan forhøje hegnet, da containerne nemt vælter i stormvejr.

I blok 7 var der en aften lys i vaskekælderen kl.24. Det undersøges om uret der er sat til at slukke, er sat forkert.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

3E er der en tvist med forsikringen efter vandskade.

Sagen er nu afsluttet.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Inter at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

16. Februar 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

16. Marts 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

20. April 2015 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. Maj 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

15. Juni 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på

Højbede

Der har været forespørgelse fra nogle beboer om de kan få højbede, da de gerne vil dyrke grøntsager. Bestyrelsen ser på det.

Man kan muligvis bruge arealet nede bag haven i 9D

Gadedøre

De brikker vi bruger som nøgler til kældergange og vaskeri, skal nu også bruges til gadedøre. Det undersøges på langtidsplanen hvornår det skal sættes i gang.

Periodisk syn.

Vi skal have afsat en dag til at gennemgå periodisk eftersyn.

 

 

Referat  10. Februar 2015

Marianne Sørensen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. november 2014

Referat af bestyrelsesmøde 17. november 2014 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming samt Birgit Stadsvold.

Driftsleder: Bettina Panek

 Fraværende:

 Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 20.oktober 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

5C 3 sal er en tomgangslejlighed. KAB må se på det, da vi mener den sagtens kan lejes ud, uden vi skal lide tab.

Bettina har undersøgt hvem der har skure til scooter, så der nu er styr på det.

De brikker vi bruger som nøgler til kældergange og vaskeri, skal nu også bruges til gadedøre. Det undersøges på langtidsplanen hvornår det skal sættes i gang.

Der skal købes en I-Pad til ejendomskontoret, da man nu skal lave alle syn på tablet.

Bettina har talt med Falck, og det viser sig, at vi mangler at forsikre en blok.

Der bliver flyttet 2 papcontainer fra 3E over til 7H. På grund af afhentning skal de stå 2 sammen.

Der vil blive udsendt et nyhedsbrev til alle beboer, med informationer.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

3E er der en tvist med forsikringen efter vandskade.

 

Budgetopfølgning

Bettina havde afleveret budgetopfølgning til bestyrelsen, et par konti var ikke kommet med. Der er kørt nogle nye ud og bestyrelsen giver besked til Bettina hvis de har spørgsmål.

 

Eventuelt

Vi skal have afsat en dag til at gennemgå periodisk eftersyn.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

19. Januar 2015 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på

Højbede

Der har været forespørgelse fra nogle beboer om de kan få højbede, da de gerne vil dyrke grøntsager. Bestyrelsen ser på det.

 

 

Referat  09. december 2014

Marianne Sørensen

 

 

 

 

 

Referat af af bestyrelsesmøde 20. oktober 2014 i beboerlokalet.

Referat af bestyrelsesmøde 20. oktober 2014 i klubben

Wagnersvej 7H kld.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming samt suppleant Ida Andersen

Driftschef: Søren Snarberg

Driftsleder: Bettina Panek

 Fraværende:

 Birgit Stadsvold

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Orientering om afdelingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 15.september 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bettina undersøger til næste møde, hvad vi skal gøre ved skybrud.

Vi undersøger hvad det koster hos forskellige servicefirmaer og hvad abonnementet indeholder og om der er særpris på udkald. Det skal også undersøges hvad vi har med i Falcks abonnement.

Falck har desværre ikke henvendt sig inden vores møde.

Bettina skal have besøg af en konsulent, så vi evt. kan få en container til pap flyttet over til blok 7-9

 Når en beboer skal have skur til scooter, skal det først op i bestyrelsen.

Der har været forespørgelse fra nogle beboer om de kan få højbede, da de gerne vil dyrke grøntsager. Bestyrelsen ser på det.

Firmaet hvor vi har service, har opsagt kontrakten på kopimaskinen. Vi ser hvor længe den kan kører.

Der kommer en ekstra mand fra Opsumerne i 3 måneder.

Overvågning af varmecentralen skal på computerprogram. Man kan så se alt hjemmefra hvis der opstår problemer.

En beboer har forespurgt om linoleum. Man må kun lægge linoleum i køkkenet.

Nødkaldsnumre bliver igen sat op, så de er lette at komme til. De bliver sat op ved ejendomskontoret.

Der vil blive sendt brev til beboerne ang. ballofixer i køkken og badeværelse, som beboerne selv skal motionerer.

Jesper Duus havde fået for lidt i løn medens han var ansat, bestyrelsen var meget utilfreds med at vi skulle betale det hele. KAB vil nu betale kr. 24.000, det var vi tilfredse med.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

3E er der en tvist med forsikringen efter vandskade.

 

Budgetopfølgning

Vi har fået udleveret budgetopfølgning, som bestyrelsen ser på til næste møde.

 

Orientering om afdelingen.

Bettina orienterede bestyrelsen.

 

 

Eventuelt

Vi skal have afsat en dag til at gennemgå periodisk eftersyn.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

17. november 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på.

Hjælp til Ørestaden

Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på

Vi har stadig ikke hørt noget.

Vi får svar i uge 39

Sagen er nu afsluttet, og vi har fået kr.8.000 for hans arbejde.

Graffiti

Der er stadig graffiti på ejendommen som skal fjernes

 

Referat 10. november 2014

Marianne Sørensen

 

 

Referat af afdelingsmøde 15. september afholdt Wagnersvej 7H kld.

Referat af afdelingsmøde 15. september 2014 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

 

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Kort orientering fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag til budget
 6. Godkendelse af afdelingens budget for 2015 – budget skal princip- eller detailgodkendes
 7. Eventuelt 

 

 

Karen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

 

 

Valg af dirigent

Karen Nielsen 9A blev valgt.

 

Valg af referent

Marianne Sørensen 9C blev valgt.

 

Valg af stemmeudvalg

Der blev ikke valgt stemmeudvalg, da der ikke var indkomne forslag.

 

Kort orientering fra bestyrelsen

Karen læst en kort orientering om, hvad der var sket på ejendommen siden afdelingsmødet i maj. Hvis man er interesseret kan den hentes på ejendomskontoret i kontortiden.

 

Behandling af indkomne forslag til budget

Der var ingen forslag.

 

Godkendelse af afdelingens budget for 2015

 Karen gennemgik budgettet og havde nogle meget fine plancher så det var let at overskue.

 

Budgettet blev principgodkendt ved håndsoprækning.

 

Eventuelt 

Intet at behandle

 

Der var fremmødt 25 lejemål

 

Referat  02.oktober 2014

Marianne Sørensen

Referat af bestyrelsesmøde 15. september 2014 i bestyrelseslokalet

Referat af bestyrelsesmøde 15. september 2014 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st.th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt suppleant Ida Andersen

Driftschef: Søren Snarberg

Driftsleder: Bettina Panek

 Fraværende:

 Mikkel Warming og Benny Sørensen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 15.september 2014 blev godkendt uden bemærkninger

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bettina undersøger til næste møde, hvad vi skal gøre ved skybrud.

Vi undersøger hvad det koster hos forskellige servicefirmaer og hvad abonnementet indeholder og om der er særpris på udkald. Det skal også undersøges hvad vi har med i Falcks abonnement.

Nødkaldsnumre bliver igen sat op, så de er lette at komme til.

Den 28. oktober får vi besøg af Landsbyggefonden, som ser på vores ejendom.

Tagrender bliver renset i uge 38 – 39

Beboerne skal huske at motionerer deres ballofixer i køkken og på badeværelset, da de ellers sætter sig fast.

Bestyrelsen er utilfreds med at Driftsleder Jesper Duus har fået for lidt løn medens han var ansat, og AKB ikke har reageret på flere henvendelser fra ham.

Der er sendt brev til AKB og vi har fået mail om, det er under behandling.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Ingen sager.

 

Budgetopfølgning

Ingen budgetopfølgning i denne måned.

Den bliver gennemgået i oktober måned.

 

Eventuelt

Vi skal have afsat en dag til at gennemgå periodisk eftersyn.

Vi skal have et møde med de sociale viceværter på Mozarts Plads.

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

20. oktober 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

17. november 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

 

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

 

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på.

Hjælp til Ørestaden

Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på

Vi har stadig ikke hørt noget.

Vi får svar i uge 39

Cykelstativer.

Cykelstativer.

Ved kældernedgang i 7A er der opsat nye cykelstativer, de skal flyttes.

Der er en cykel der er låst fast til stativet, så der bliver sat en seddel på.

Graffiti

Der er stadig graffiti på ejendommen som skal fjernes

 

Referat 02. oktober 2014

 

Marianne Sørensen

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. august 2014 i bestyrelseslokalet

 

 

 

 

 

Dagsorden

 

 1. Godkendelse af referat
 2. Meddelelse fra / til driftsleder

    3.                      Meddelelse fra / til formand

    4.                      Meddelelse fra / til bestyrelsesmedlemmer

    5.                      Sager fremtvungen af udviklingen

    6.                      Budgetopfølgning

    7.                      Eventuelt           

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. august 2014 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st.th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold og Mikkel Warming og Benny Sørensen

Driftschef: Søren Snarberg

Bettina Panek

Pernille Andersen til budgetmøde.

 Fraværende:

 Ida Andersen

 

Budgetmøde:

Der var gennemgang af budget for 2015

Karen havde fremsendt nogle spørgsmål som vi gennemgik

Konto 114.11  Søren undersøger hvad der er af kurser i dette beløb

Søren undersøger hvor meget det koster for en PC til bestyrelsen, hvis den skal købes gennem AKB.

Der skal afsættes 2% mere på langtidsplanen.

De store beløb der er afsat på konto 116 skal rettes til, da vi ikke kommer i gang med helhedsplanen. Pengene vi sparer i renter sættes på konto 120

Med disse rettelser godkendte bestyrelsen budget 2015

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 17.juni 2014 blev godkendt uden bemærkninger

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er blevet en plejeaftale mellem os og Frederikshøj. Vi skal klippe hæk og pleje arealet bag blok 7 – 9

Søren undersøger i Københavns Kommune om der skal ryddes sne på brandvejen.

Bestyrelsen godkendte aftalen.

Bestyrelsen er utilfreds med at Driftsleder Jesper Duus har fået for lidt løn medens han var ansat, og AKB ikke har reageret på flere henvendelser fra ham.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Ingen sager.

 

Budgetopfølgning

Ingen budgetopfølgning i denne måned.

Den bliver gennemgået i oktober måned.

 

Eventuelt

Vi skal have afsat en dag til at gennemgå periodisk eftersyn.

 

 

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

15. september 2014 -  Bestyrelsesmøde kl. 17.00 – Afdelingsmøde kl. 19.00

20. oktober 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

17. november 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Søren Snarberg tager hånd om det.

 

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på.

Hjælp til Ørestaden

Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på.

Vi har stadig ikke hørt noget.

Cykelstativer.

Ved kældernedgang i 7A er der opsat nye cykelstativer, de bliver ikke brugt, så de skal flyttes.

Graffiti

Der er stadig graffiti på ejendommen som skal fjernes

Uafsluttede sager fra sidste referat.

7E 3 th er der målt for høj fugtighed, der skal undersøges bag ved tapetet.

Der er taget en ulovlig beslutning på afdelingsmødet angående skure. Det er ikke tilladt at opkræve penge for EL og det bliver sat i bero. Der bliver informeret om det på næste afdelingsmøde.

Det er vedtaget af kommunen, Frederikshøj og AKB, at der bliver 180 cm høje låger i hækken ved de 4 nedgange der er lavet. Der kommer brandmandslåse i.

Sociale viceværter på Mozarts Plads vil gerne have møde med bestyrelsen. Vi tager et møde når der er ansat en ny driftsleder.

Tagrender bliver renset efter sommerferien.

 

Referat 7. september 2014

Marianne Sørensen

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 17. juni 2014 i bestyrelseslokalet

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold og Mikkel Warming

Driftsleder: Jesper Duus

Driftschef: Søren Snarberg

 Fraværende:

Benny Sørensen og Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Konstituering af bestyrelsen

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 19.maj 2014 blev godkendt uden bemærkninger

 

Konstituering af bestyrelsen.

Mikkel Warming blev valgt til næstformand

Marianne Sørensen blev valgt til sekretær. Mariannes PC synger på sidste vers, og det blev besluttet at når den er helt færdig, indkøbes en ny til afdelingen. 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

7E 3 th er der målt for høj fugtighed, der skal undersøges bag ved tapetet.

Der skal laves nye fuger ved stuevinduerne, vi skyder det til 2015 og ser hvad helhedsplanen siger.

Der er taget en ulovlig beslutning på afdelingsmødet angående skure. Det er ikke tilladt at opkræve penge for EL og det bliver sat i bero. Der bliver informeret om det på næste afdelingsmøde.

Jesper har opsagt sin stilling pr. 1.juli og der kan først ansættes en ny 1. september. I den periode får vi hjælp fra en anden karré. Søren Snarberg og Freddie støtter op om det. Der kommer en ung mand og hjælper 20 timer om ugen.

Det er vedtaget af kommunen, Frederikshøj og AKB, at der bliver 180 cm høje låger i hækken ved de 4 nedgange der er lavet. Der kommer brandmandslåse i.

Sociale viceværter på Mozarts Plads vil gerne have møde med bestyrelsen. Vi tager et møde når der er ansat en ny driftsleder.

SSG er et vagtselskab, så beboerne kun skal ringe til et telefonnr, hvis der er et akut problem.Vi vil gerne have nogle pjecer.

Karen spurgte Søren, om en ansøgning til et projekt, hvor man kan lave en voksen legeplads. Søren ser på det.

Tagrender bliver renset efter sommerferien.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Ingen sager.

 

Budgetopfølgning

Ingen budgetopfølgning i denne måned.

 

 

 

Eventuelt

Det blev vedtaget på afdelingsmødet, at der skulle en vimpel eller et standerflag op i flagstangen. Det er ved at blive indkøbt.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

18. august 2014 - Bestyrelsesmøde og budgetmøde kl. 17.00

15. september 2014 -  Bestyrelsesmøde kl. 17.00 – Afdelingsmøde kl. 19.00

20. oktober 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

17. november 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Vi mangler vedligeholdelsesaftale ved blok 11 og over for blok 3

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

AKB er ved at lave en beboerhåndbog, og vi ser om vi kan koble os på.

Hjælp til Ørestaden

Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på.

Vi har stadig ikke hørt noget.

Cykelstativer.

Ved kældernedgang i 7A er der opsat nye cykelstativer, de bliver ikke brugt, så de skal flyttes.

 

 

Graffiti

Der er stadig graffiti på ejendommen som skal fjernes.

 

Referat 26. juni2014

Marianne Sørensen

Referat af bestyrelsesmøde 19. Maj 2014 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7H st.th.

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt Ida Andersen
Driftsleder: Jesper Duus
Fraværende:
Finn Christensen

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Sager fremtvungen af udviklingen
Budgetopfølgning
Eventuelt
Godkendelse af referat
Referat af 7.april 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Jesper har været rundt på ejendommen sammen med mureren og set på sætningsrevner der skal laves.
Der er indkøbt en Flymo til at slå græsset på kælkebakken.
Tagrender skal gennemgås, og vi prøver at låne liften.


Sager fremtvungen af udviklingen
Ingen sager.

Budgetopfølgning
Karen havde et par enkelte spørgsmål som hun fik svar på.
Fremover har vi kun budgetopfølgning hver 2-3-måned.

Kommende Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.
17. Juni 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17.00

Uafsluttede sager.
Skelsagen.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.
Den er påbegyndt i kommunen i 2004
Der er nu ved at ske noget, men vi afventer endelig kontrakt fra Københavns Kommune
Søren Snarberg skal til møde i Københavns Kommune om sagen.
Der har nu været møde i Kommunen, og de har lovet at vi får låger i hækken og vi skal præcis vide hvor skellinjen er.
Søren Snarberg har sendt mail om at Kommunen viser os skellinjen
Beboerhåndbog
Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.
Skure.
Dem der har skure til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.
Jesper har rykket for svar. Vi skal have et svar i november.
Jesper rykker igen.
Bestyrelsen har besluttet, at dem der har skurer på ejendommen skal betale kr. 12,50 pr. måned for EL.
Vi har fået mail om vi ikke kan opkræve penge, vi tager det op senere.
Vi stiller det som forslag på Afdelingsmødet.
Hegn
Der er kommet tilbud på hegn ud for blok 11 havesiden. Billigste koster kr. 64.000 plus moms. Det afstedkommer at vi ikke har penge til at klippede høje træer mod haveforeningen.
Der bliver sat en prøve op.
Hjælp til Ørestaden
Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på.
Vi har stadig ikke hørt noget.
Cykelstativer.
Ved kældernedgang i 7A er der opsat nye cykelstativer, de bliver ikke brugt, så de skal flyttes.
Graffiti
Der er stadig graffiti på ejendommen som skal fjernes.


Referat 8. juni2014
Marianne Sørensen

Referat af afdelingsmøde 19. maj 2014 afholdt Wagnersvej 7H kld

Referat af afdelingsmøde 19. maj 2014 afholdt Wagnersvej 7H kld
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af beretning
5. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2013
6. Behandling af indkomne forslag, herunder drøftelser af afdelingens budget for det kommende år, således at det godkendte forslag, kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af budget 2015.
7. Valg af formand:
Karen Levin Nielsen modtager genvalg
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:
Finn Christensen modtager ikke genvalg
Marianne Sørensen modtager genvalg
9. Valg af suppleanter:
Ida Andersen ønsker genvalg
Ledig plads
10. Valg af repræsentantskabet i AKB København
11. Eventuelt


Formanden Karen Nielsen 9A blev valgt til dirigent.

Marianne Sørensen 9C blev valgt til referent.

Per Andersen 9A, Poul Jensen 9A, Jørgen Petersen 7D blev valgt til stemmeudvalg.

Beretning:

Formanden fremlagde beretningen, den var blevet udleveret til beboermødet og kan afhentes på ejendomskontoret i kontortiden.
En beboer mente ikke at vores hjemmeside blev opdateret.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab 2012.

Karen havde lavet et meget fint regnskab, der fortalte om hvad vi havde sparet på budgettet og hvad der havde været af merudgifter.
En beboer kunne ikke forstå at vi havde sparet så mange penge på EL, for lyset tænder på trappen når man går i lejemålet.
Karen fortalte at bestyrelsen har gjort rigtig meget for at lyset ikke skal tænde, men det kan ikke være anderledes, og det er taget til efterretning.
En spurgte til vandforbruget, det er steget meget.
En anden mente vi skal sætte seddel i opgangen om, at man skal spare på vandet.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

Forslag.

Opsætning af hegn ved blok 11 havesiden.
Der var stillet forslag om at det skulle til afstemning om der skal hegn op ved blok 11
Beboerne mente ikke der skal hegn op og der blev stemt ved håndsoprækning, der var ingen imod

Nedtagning af nedslidt flag.
Det blev vedtaget at nedtage det nedslidte flag og sætte en vimpel op.

Vasketid mellem 20 – 22
Vaskeriudvalget havde fremsat forslag om, at man skal kunne chancevaske mellem kl. 20 – 22 da de nye maskiner er meget lydløse.
Hvis der ikke er kommet skriftlige klager i 2 måneder vil det fortsætte.
Det blev vedtaget ved håndsoprækning, ingen imod.

EL i skure
Afdelingsbestyrelsen havde fremsat forslag om, at dem der har skure opsat af kommunen, skal betale kr. 12,50 pr. måned for EL. Nogle beboer betalte og andre ikke.
Der var skriftlig afstemning
28 for 26 imod 2 blanke Forslaget blev vedtaget.

Valg af formand

Karen Levin Nielsen 9A blev valgt for 2 år.

Valg til bestyrelse.

Marianne Sørensen 9C
Mikkel Warming 9D

Blev begge valgt for 2 år


Ida Andersen blev valgt til suppleant


Valg til repræsentantselskabet.

Da ingen ønskede at blive valgt er det bestyrelsen der deltager.


Eventuelt

Karen fortalte om vores brandvej bag blok 7 – 9, at vi gerne vil have låger med låse i.
En beboer mente at stuelejlighederne mod brandvejen, skulle have skydevinduer i altanen.
En beboer ville gerne have cyklerne i det lille boldbur fjernet, Jesper sagde det var ved at ske.
Poul sagde man kunne få et standerflag til flagstangen i stedet for en vimpel.
Mario Wolfsberg takkede for medarbejdernes måde at holde vores ejendom på.
Vi havde købt en gave til Finn Christensen 7A og takke ham for de 42,5 år han har siddet i bestyrelsen og der var stor tak fra beboerne.

Der var 31 husstande.

Referat 08. juni 2014
Marianne Sørensen

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 7. april 2014

Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt Ida Andersen
Driftsleder: Jesper Duus
Fraværende:
Finn Christensen med afbud
Der var først regnskabsmøde med deltagelse af Pernille Andersen og Søren Snarberg fra KAB.
Der var enkelte spørgsmål til regnskabet da vi har brugt 643 kubikmeter mere vand end vi havde regnet med. Bestyrelsen indstiller det til godkendelse på afdelingsmødet.

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Sager fremtvungen af udviklingen
Budgetopfølgning
Eventuelt
Godkendelse af referat
Referat af 17.marts 2014 blev godkendt uden bemærkninger.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Udvalget har besluttet hvilken vaskemaskiner vi skal have. Bestyrelsen har godkendt det, da de holder sig inden for budgettet.
Ang. fugt i 7E 3 tv afslutter vi nu sagen. Vi syntes Christian Thorup har været for lang tid om denne sag, så vi ikke kan få erstatning.
Der er stadig graffiti på ejendommen som skal fjernes.
Døren i 5B er stadig ikke i orden efter branden, det er pumpen der ikke fungerer.
Der er kommet container til pap på vendepladsen ved 3E.

Sager fremtvungen af udviklingen
Ingen sager.

Budgetopfølgning
Ingen budgetopfølgning på dette møde.

Kommende Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.
11. april 2014 – Eftersyn på ejendommen
19. Maj 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17-00 og Afdelingsmøde kl. 19.00
16. Juni 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17.00

Uafsluttede sager.
Skelsagen.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.
Den er påbegyndt i kommunen i 2004
Der er nu ved at ske noget, men vi afventer endelig kontrakt fra Københavns Kommune
Søren Snarberg skal til møde i Københavns Kommune om sagen.
Der har nu været møde i Kommunen, og de har lovet at vi får låger i hækken og vi skal præcis vide hvor skellinien er.
Beboerhåndbog
Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.
Hvide plader.
Vi venter til foråret, hvor maleren vil male det grønne uden beregning.
Maleren vil gerne i gang i uge 19-20-21, vi prøver at låne liften.
Vi har fået liften.
Skure.
Dem der har skure til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.
Jesper har rykket for svar. Vi skal have et svar i november.
Jesper rykker igen.
Bestyrelsen har besluttet, at dem der har skurer på ejendommen skal betale kr. 12,50 pr. måned for EL.
Vi har fået mail om vi ikke kan opkræve penge, vi tager det op senere.
Vi stiller det som forslag på Afdelingsmødet.
Hegn
Der er kommet tilbud på hegn ud for blok 11 havesiden. Billigste koster kr. 64.000 plus moms. Det afstedkommer at vi ikke har penge til at klippede høje træer mod haveforeningen.
Der bliver sat en prøve op.
Udluftningshætte
Udluftningshætte i 7A som har løftet sig, er endnu ikke lavet af TT Netværk.
Jesper har rykket.
Hjælp til Ørestaden
Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på.

Hjælp til Ørestaden
Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på.
Vi har stadig ikke hørt noget.
Cykelstativer.
Ved kældernedgang i 7A er der opsat nye cykelstativer, de bliver ikke brugt, så de skal flyttes.


Referat 28. april 2014
Marianne Sørensen

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 17. marts 2014

Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer: Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt Ida Andersen
Driftsleder: Jesper Duus
Driftschef: Søren Kjærsgaard Snarberg
Fraværende:
Finn Christensen, Karen Levin Nielsen med afbud

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Sager fremtvungen af udviklingen
Budgetopfølgning
Eventuelt

Godkendelse af referat
Referat af 20.februar 2014 blev godkendt, med bemærkninger om slåfejl.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Driftschefen Søren Snarberg meddelte at tørretumbler først står på langtidsplanen i 2015. Det plejer ikke være et problem at flytte pengene til 2014, men vi ser på det når vi vedtager planen for vaskeriet.
Der er indkøbt 2 nye komfurer til klubben.
Ved kældernedgang i 7A er der opsat nye cykelstativer, de bliver ikke brugt, så de skal flyttes.
Der skal fjernes graffiti på ejendommen.
Søren Snarberg fortalte at KAB havde henvendt sig til Landsbyggefonden om vores helhedsplan. De meddeler at der er meget travlt og kontakter os når det bliver vores tur. Kab ringer til dem hver anden måned fremover
Beboerne får brev med aflæsning af varme for 2013 samt 3 mdr. i 2014, da mange ikke har fået en strimmel med aflæsning, da de udskiftede målerne.
Eftersyn på ejendommen er rykket til 11. april 2014. Marianne og Benny deltager.

Sager fremtvungen af udviklingen
Ved 5A er asfalten smuldret, der er kommet tilbud på ca. kr. 26.000. Jesper ser om der er penge i budgettet.
Der bliver taget kr. 20.000 fra konto 115 og resten fra langtidsplanen.

Budgetopfølgning
Karen havde sendt nogle spørgsmål til Jesper. Der var sendt spørgsmål til KAB, men ingen svar p.ga. sygdom.
Konto 114-1000 og 114-1005 burde være i budgettet, da de er der hvert år.
Konto 114-8221 Rekvision er indsendt i 2013 og skal på regnskabet i 2013. Det plejer ikke at være noget problem. Det skal ikke på i 2014
Det samme gælder konto 116-0041
Vi skal spørge om ikke konto 119-8402 er med i stor pakke.
305-6409 skal undersøges.
Jesper har fået besked i KAB, at vi kun kan få svar på konto 114 – 119
Søren Snarberg undersøger det.

Kommende Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.
7. April 2014 - Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl.17.00
11. april 2014 – Eftersyn på ejendommen
19. Maj 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17-00 og Afdelingsmøde kl. 19.00
16. Juni 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17.00

Uafsluttede sager.
Skelsagen.
Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.
Den er påbegyndt i kommunen i 2004
Der er nu ved at ske noget, men vi afventer endelig kontrakt fra Københavns Kommune
Søren Snarberg skal til møde i Københavns Kommune om sagen.
Beboerhåndbog
Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.
Vandskade 7E, 3. tv
. Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.
BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen
Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.
Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.
Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.
Der er indkøbt en fugtmåler og der skal tages prøver
Der er taget prøver, men der er ikke kommet svar. Jesper rykker.
Jesper rykker igen – igen.
Jesper har sendt mail til Christian Thorup 23.januar 2014, men ikke hørt noget endnu.
Karen sendte en mail til Rolf Anderson og fortalte vi følte os lidt fortabt i denne sag.
Der er kommet mail fra Christian Thorup om sagen. Han meddeler at der ikke er noget at gøre, så vi må opgive at få pengene for det arbejde vi har lavet.
Der er 2 andre steder der skal undersøges for fugt. Søren Snarberg mener vi skal følge op på sagen.
Hvide plader.
På afdelingsmødet blev det oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.
På grund af vejret er det udskudt til april 2013
Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.
Vi er nu så langt henne på året at vi måske ikke har penge til det, men Jesper undersøger det.
Vi er nu så langt henne på året, det kommer an på lån af lift og vejr.
Vi venter til foråret, hvor maleren vil male det grønne uden beregning.
Maleren vil gerne i gang i uge 19-20-21, vi prøver at låne liften.
Vi har fået liften.
Skure.
Dem der har skure til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.
Jesper har rykket for svar. Vi skal have et svar i november.
Jesper rykker igen.
Bestyrelsen har besluttet, at dem der har skurer på ejendommen skal betale kr. 12,50 pr. måned for EL.
Vi har fået mail om vi ikke kan opkræve penge, vi tager det op senere.
Gård og haveareal.
Planter der vokser op af gavl i 11C.
11C til havesiden skal træerne beskæres i højde med den container der står ved siden af.
Det bliver ordnet i foråret.
Hegn
Der er kommet tilbud på hegn ud for blok 11 havesiden. Billigste koster kr. 64.000 plus moms. Det afstedkommer at vi ikke har penge til at klippede høje træer mod haveforeningen.
Udluftningshætte
Udluftningshætte i 7A som har løftet sig, er endnu ikke lavet af TT Netværk
Hæk til haveforening
Jesper har talt med forretningsfører i haveforeningen Frederikshøj og de agter at fjerne både hæk og hegn. Det er vi meget utilfredse med, da det ikke var aftalen. Jesper skriver straks til KAB.
Jesper har 21. januar 2014 sendt mail til Jonas Cohen og ikke hørt noget.
Hjælp til Ørestaden
Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på.

Referat 6. april 2014
Marianne Sørensen

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 20. februar 2014

Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen.
Driftsleder: Jesper Duus
Fraværende:
Finn Christensen, Birgit Stadsvold og Ida Andersen med afbud.

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Sager fremtvungen af udviklingen
Budgetopfølgning
Eventuelt

Godkendelse af referat
Referat af 20.januar 2014 blev godkendt, med bemærkning om at sidste linje under Vandskade 7E 3.tv skal stå som sidste linje under Skalsagen.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Cykelkældre er ved at blive malet af Opsumerne.
Der er ansat en ny Driftschef Søren Snarberg.
Udluftningshætten i 7A som har løftet sig, ejes af TT Netværk og ikke You See som vi skrev i sidste referat.
Der er møde i vaskeriudvalget 25. februar 2014.
Jesper har talt med forretningsfører i haveforeningen Frederikshøj og de agter at fjerne både hæk og hegn. Det er vi meget utilfredse med, da det ikke var aftalen. Jesper skriver straks til KAB.
Jesper har 21. januar 2014 sendt mail til Jonas Cohen og ikke hørt noget.
Ved arbejdet på græsarealet bag blok 7-9, er der kommet en fordybning ved kloakken. Der er skrevet til Frederikshøj.
Det er undersøgt og der skulle ikke være nogen problemer.

Sager fremtvun gen af udviklingen
Ved 5A er asfalten smuldret, der er kommet tilbud på ca. kr. 26.000. Jesper ser om der er penge i budgettet.
Jesper har hjulpet i Ørestaden som vi skal have betaling for, det drejer sig om 19,5 timer. Vi vil gerne se hvilken konto de bliver indsat på.
Der er eftersyn på ejendommen 15. april 2014. Marianne og Benny deltager.

Budgetopfølgning
Karen havde sendt nogle spørgsmål til Jesper. Der var sendt spørgsmål til KAB, meningen svar p.ga. sygdom.
Konto 114-1000 og 114-1005 burde være i budgettet, da de er der hvert år.
Konto 114-8221 Rekvision er indsendt i 2013 og skal på regnskabet i 2013. Det plejer ikke at være noget problem. Det skal ikke på i 2014
Det samme gælder konto 116-0041
Vi skal spørge om ikke konto 119-8402 er med i stor pakke.
305-6409 skal undersøges.

Kommende Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.
17. Februar 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00
17. Marts 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00
7. April 2014 - Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl.17.00
19. Maj 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17-00 og Afdelingsmøde kl. 19.00
15. april 2014 – Eftersyn på ejendommen
16. Juni 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17.00

Uafsluttede sager.
Skelsagen.
Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.
Den er påbegyndt i kommunen i 2004
Der er nu ved at ske noget, men vi afventer endelig kontrakt fra Københavns Kommune

Beboerhåndbog
Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.
Vandskade 7E, 3. tv
. Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.
BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen
Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.
Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.
Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.
Der er indkøbt en fugtmåler og der skal tages prøver
Der er taget prøver, men der er ikke kommet svar. Jesper rykker.
Jesper rykker igen – igen.
Jesper har sendt mail til Christian Thorup 23.januar 2014, men ikke hørt noget endnu.
Karen sendte en mail til Rolf Anderson og fortalte vi følte os lidt fortabt i denne sag.
Hvide plader.
På afdelingsmødet blev det oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.
På grund af vejret er det udskudt til april 2013
Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.
Vi er nu så langt henne på året at vi måske ikke har penge til det, men Jesper undersøger det.
Vi er nu så langt henne på året, det kommer an på lån af lift og vejr.
Vi venter til foråret, hvor maleren vil male det grønne uden beregning.
Maleren vil gerne i gang i uge 19-20-21, vi prøver at låne liften.
Skurer.
Dem der har skurer til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.
Jesper har rykket for svar. Vi skal have et svar i november.
Jesper rykker igen.
Bestyrelsen har besluttet, at dem der har skurer på ejendommen skal betale kr. 12,50 pr. måned for EL.
Gård og haveareal.
Planter der vokser op af gavl i 11C.
11C til havesiden skal træerne beskæres i højde med den container der står ved siden af. Træerne mellem stor boldbane og lille boldbane skal også beskæres.
Det bliver ordnet i foråret.
Kloaker.
Vores kloaker er blevet undersøgt og Jesper har fået en rapport, det ser ikke så godt ud. Karen mener man kan få tilskud fra Kommunen. Jesper taler med Lars Mann Pedersen. Vi skal have et svar i januar. Det er besluttet at det skal indgå i helhedsplanen.
Hegn
Der er kommet tilbud på hegn ud for blok 11 havesiden. Billigste koster kr. 64.000 plus moms. Det afstedkommer at vi ikke har penge til at klippede høje træer mod haveforeningen.
Lys i hobbykælder
Lys i hobbykælder 3A, skal lyset ikke slukke, når man opholder sig derinde.

Referat 10. marts 2014
Marianne Sørensen

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 20. januar 2014

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt suppleant Ida Andersen

Driftsleder: Jesper Duus

Fraværende:

Finn Christensen uden afbud

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

Godkendelse af referat

Referat af 18. november 2013 blev godkendt, med bemærkning om, at Finn Christensen ikke var til stede.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Vores kloaker er blevet undersøgt og Jesper har fået en rapport, det ser ikke så godt ud.  Karen mener man kan få tilskud fra Kommunen. Jesper taler med Lars Mann Pedersen. Vi skal have et svar i januar. Det er besluttet at det skal indgå i helhedsplanen.

Udluftningshætten i 7A har løftet sig. Det er ikke vores hætte, men you see´s, der er sat murer på.

Der er møde i vaskeriudvalget 27. januar 2014

Jesper har talt med forretningsfører i haveforeningen Frederikshøj og de agter at fjerne både hæk og hegn. Det er vi meget utilfredse med, da det ikke var aftalen. Jesper skriver straks til KAB.

Ved arbejdet på græsarealet bag blok 7-9, er der kommet en fordybning ved kloakken. Der er skrevet til Frederikshøj.

Der er skiftet leverandør af køleskabe og komfurer til Elgiganten, da der er mange penge at sparer.

Der er kommet tilbud på hegn ud for blok 11 havesiden. Billigste koster kr. 64.000 plus moms. Det afstedkommer at vi ikke har penge til at klippede høje træer mod haveforeningen.

Lys i hobbykælder 3A, skal lyset ikke slukke, når man opholder sig derinde.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Ved 5A er asfalten ved at smuldre. Jesper kontakter kommunen. Der skal ringes til Vej og Park

Kommunen siger vi selv skal betale for asfalt på det halve af vejen, det skal undersøges om man må sætte skilt med privat parkering op.

Der kommet svar fra Københavns Kommune og vi kan ikke lave privat parkering foran blok 5.

Vi indhenter tilbud, så vi kan få det lavet.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

17. Februar 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

17. Marts 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

7. April 2014 -  Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl.17.00

19. Maj 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17-00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

23. Juni 2014 – Bestyrelsesmøde kl.17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.

Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.

Den er påbegyndt i kommunen i 2004

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

Vandskade 7E, 3. tv

. Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.

BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen

Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.

Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.

Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.

Der er indkøbt en fugtmåler og der skal tages prøver

Der er taget prøver, men der er ikke kommet svar. Jesper rykker.

Jesper rykker igen – igen.

Der er nu ved at ske noget, men vi afventer endelig kontrakt fra Københavns Kommune

Hvide plader.

På afdelingsmødet blev det oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.

På grund af vejret er det udskudt til april 2013

Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.

Vi er nu så langt henne på året at vi måske ikke har penge til det, men Jesper undersøger det.

Vi er nu så langt henne på året, det kommer an på lån af lift og vejr.

Vi venter til foråret, hvor maleren vil male det grønne uden beregning.

Lamper.

Jesper havde møde med Laybourn d. 22. oktober 2013 og der blev man enige om, at lave en prøveopgang i 9A.

Skurer.

Dem der har skurer til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.

Jesper har rykket for svar. Vi skal have et svar i november.

Jesper rykker igen.

Bestyrelsen har besluttet, at dem der har skurer på ejendommen skal betale kr. 12,50 pr. måned for EL.

Gård og haveareal.

Der er stadig vildskud på legepladsen, og æbletræer skal bindes op.

Planter der vokser op af gavl i 11C.

11C til havesiden skal træerne beskæres i højde med den container der står ved siden af. Træerne mellem stor boldbane og lille boldbane skal også beskæres.

 

 

Referat  4. Februar 2014

Marianne Sørensen

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 18. november 2013

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Finn Christensen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt suppleant Ida Andersen

 Driftsleder: Jesper Duus

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Godkendelse af referat

Referat af 21. oktober 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Dører i kældergangene skal laves så pumperne virker. 7B og C virker ikke.

Der er kommet gadedør i 5B, men vi skal have en garanti, da lægterne er skåret over. Jesper rykker.

Vores kloaker er blevet undersøgt og Jesper har fået en rapport, det ser ikke så godt ud.  Karen mener man kan få tilskud fra Kommunen. Jesper taler med Lars Mann Pedersen. Vi skal have et svar i januar.

Ventilation i blok 5 virker ikke, der er sat reparation i gang.

 

Udluftningshætten i 7A har løftet sig.

Ingen lys i 7F indgangsparti.

Hvis der bliver meldt en skade hos beboerne, skal Jesper op og kontrollerer fejlen før den bliver udbedret.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Ved 5A er asfalten ved at smuldre. Jesper kontakter kommunen. Der skal ringes til Vej og Park

Kommunen siger vi selv skal betale for asfalt på det halve af vejen, det skal undersøges om man må sætte skilt med privat parkering op.

 

Budgetopfølgning

Karen havde givet nogle spørgsmål til Jesper som han havde svar på.

Enkelte var der ikke kommet svar fra KAB.

 

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

20. Januar 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

17. Februar 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

17. Marts 2014 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.

Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.

Den er påbegyndt i kommunen i 2004

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til foråret.

Vandskade 7E, 3. tv

. Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.

BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen

Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.

Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.

Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.

Der er indkøbt en fugtmåler og der skal tages prøver

Der er taget prøver, men der er ikke kommet svar. Jesper rykker.

Jesper rykker igen – igen.

Hvide plader.

På afdelingsmødet blev det oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.

På grund af vejret er det udskudt til april 2013

Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.

Vi er nu så langt henne på året at vi måske ikke har penge til det, men Jesper undersøger det.

Vi er nu så langt henne på året, det kommer an på lån af lift og vejr.

Vi venter til foråret, hvor maleren vil male det grønne uden beregning.

Lamper.

Jesper havde møde med Laybourn d. 22. oktober 2013 og der blev man enige om, at lave en prøveopgang i 9A.

Skurer.

Dem der har skurer til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.

Jesper har rykket for svar. Vi skal have et svar i november.

Jesper rykker igen.

Gård og haveareal.

Der er stadig vildskud på legepladsen, og æbletræer skal bindes op.

Planter der vokser op af gavl i 11C og hakket til havesiden 7H – 9A skal fjernes.

11C til havesiden skal træerne beskæres i højde med den container der står ved siden af. Træerne mellem stor boldbane og lille boldbane skal også beskæres.

Jesper sørger for at der bliver sendt brev til Frederikshøj, om beskæring af de høje træer i skel.

 

Referat 1. December 2013

Marianne Sørensen

 

 

Referat af ekstraordinært afdelingsmødet d. 21. oktober 2013

Dagsorden:

Velkomst og valg af dirigent
Valg af stemmeudvalg og referent
Information om status på Helhedsplan for afdelingen
Afdelingen skal have nye vaskemaskiner, og der skal stemmes om det fortsat skal være gratis at vaske eller om der skal indføres betalingsvaskeri
Nedsættelse af vaskeriudvalg

Formanden bød velkommen og fortalte at der var indkaldt til mødet for at orienterer lidt om helhedsplanen og samtidig kunne vi tage beslutning om betalingsvaskeri.
Finn Christensen 7A blev valgt til dirigent
Marianne Sørensen 9C blev valgt til referent

Helhedsplan
Henrik Bering KAB fortalte om helhedsplanen. Den er indgivet til Landsbyggefonden i januar 2013 og der vil gå til sidst i 2014 før det kan komme til afstemning i afdelingen.
Det blev besluttet at sætte en skrivelse med hovedpunkterne op i opgangene.

Stemmeudvalg
Poul Jensen 9A, Flemming Nørgaard 7F, Per Andersen 9A og Jørgen Pedersen 7D

Vaskeri
Der var forskellige meninger om betalingsvaskeri, men man gik ret hurtig over til skriftlig afstemning
28 JA til betalingsvaskeri 78 NEJ til betalingsvaskeri

Vaskeriudvalg.
Jytte Jensen 7H, Sussi Jensen 9A, Bibi Holmquist Olsen 7A, Per Andersen 9A, Poul Jensen 9A
Pia Lorenzen 3E, Tina Nielsen 5B, Vinnie Nielsen 7F, Anette Levin Nielsen 7B
Disse beboere blev valgt til vaskeriudvalg.

Formanden takkede for et godt møde.

Der var 55 lejemål

Referat 3. november 2013
Marianne Sørensen

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 21. oktober 2013

Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Finn Christensen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt suppleant Ida Andersen
Driftsleder: Jesper Duus

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Sager fremtvungen af udviklingen
Budgetopfølgning
Eventuelt

Godkendelse af referat
Referat af 16. september 2013 blev godkendt uden bemærkninger.


Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Dører i kældergangene skal laves så pumperne virker.
Der er kommet gadedør i 5B, men vi skal have en garanti, da lægterne er skåret over.
Vindue i 5B, der skal rykkes for hvornår det kommer i. På væggen sidder der en ledning som skal fjernes, og der skal ses på isoleringen på 1. sal
På boldbanen skulle vi plante efeu, men det har vist sig at det ikke kan lade sig gøre, på grund af belægningen rundt om boldbanen. Vi indkalder blok 11 til en snak, om der skal plantes hæk.
Vores kloaker er blevet undersøgt og Jesper har fået en rapport, det ser ikke så godt ud. Karen mener man kan få tilskud fra Kommunen. Jesper taler med Lars Mann Pedersen.

Sager fremtvungen af udviklingen
Ved 5A er asfalten ved at smuldre. Jesper kontakter kommunen. Der skal ringes til Vej og Park
Der er stadig vildskud på legepladsen, og æbletræer skal bindes op.
Ved 7A er der røget en tagsten ned. Jesper har ventet på en lift, men det kan muligvis ordnes indefra.
Planter der vokser op af gavl i 11C og hakket til havesiden 7H – 9A skal fjernes.
11C til havesiden skal træerne beskæres i højde med den container der står ved siden af. Træerne mellem stor boldbane og lille boldbane skal også beskæres.
Jesper sørger for at der bliver sendt brev til Frederikshøj, om beskæring af de høje træer i skel.
Ved 5D kælder skal føler til lys ordnes, da den tænder sent..
Karen gav Jesper en DVD med billeder af ting der skal ordnes på ejendommen.

Budgetopfølgning
Vi gennemgik budgetopfølgning og havde nogle spørgsmål til Jesper som han undersøger.
Karen vil gerne have konto 114 – 119 kørt ud for hele året

Kommende Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen vil i det nye år holde bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.
18. november 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

Uafsluttede sager.
Skelsagen.
Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.
Den er påbegyndt i kommunen i 2004
Beboerhåndbog
Beboerhåndbogen gennemgås til efteråret
Vandskade 7E, 3. tv
. Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.
BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen
Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.
Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.
Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.
Der er indkøbt en fugtmåler og der skal tages prøver
Der er taget prøver, men der er ikke kommet svar. Jesper rykker.
Hvide plader.
På afdelingsmødet blev det oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.
På grund af vejret er det udskudt til april 2013
Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.
Vi er nu så langt henne på året at vi måske ikke har penge til det, men Jesper undersøger det.
Vi er nu så langt henne på året, det kommer an på lån af lift og vejr.
Vi venter til foråret, hvor maleren vil male det grønne uden beregning.
Lamper.
Vi har haft møde med leverandøren og han har lovet, at det vil virke efter påske.
Det er desværre ikke tilfældet, Jesper sætter seddel i opgangene og opfordre beboerne til at henvende sig på ejendomskontoret, hvis de ikke virker efter hensigten.
Vi skriver til juridisk afdeling og spørger hvad vi gør, da det stadig ikke fungerer endnu.
Der er d.d. ikke kommet svar, Jesper rykker.
Vi venter stadig på svar. Hvis du har problemer med lamperne så henvend dig til Jesper, da det er vigtigt at vi stadig klager.
Jesper skal have møde med Laybourn den 22. oktober 2013
Skurer.
Dem der har skurer til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.
Jesper har rykket for svar. Vi skal have et svar i november.

Referat 3. november 2013
Marianne Sørensen

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 16. september 2013

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Finn Christensen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold

Afbud: Ida Andersen

Driftsleder: Jesper Duus

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 26. august 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Huller i vejen ved 7A er endnu ikke lavet, der er sat nyt firma på opgaven.

Maling af opgange er godt i gang og er startet i 3A

Boldbanen er blevet malet og der bliver plantet efeu om ikke så længe.

Vores kloaker er ved at blive undersøgt og det ser ikke godt ud.

Der er vandskade i 9D i køkken, der er ikke sket noget hos andre beboer.

Sager fremtvungen af udviklingen

I 5B er der nu sat kældervindue i efter branden, men der er ventetid på gadedør og vindue i stuelejlighed.

Ved 5A er asfalten ved at smuldre. Jesper kontakter kommunen.

Der er stadig vildskud på legepladsen.

Ved 7A er der røget en tagsten ned.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vil i det nye år holde bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

21. oktober 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Helhedsplanen kl. 19.00

18. november 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.

Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.

Den er påbegyndt i kommunen i 2004

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til efteråret.

 

Vandskade 7E, 3. tv

Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.

BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen

Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.

Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.

Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.

Der er indkøbt en fugtmåler og der skal tages prøver

Der er taget prøver, men der er ikke kommet svar. Jesper rykker.

Hvide plader.

På afdelingsmødet blev det oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.

På grund af vejret er det udskudt til april 2013

Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.

Vi er nu så langt henne på året at vi måske ikke har penge til det, men Jesper undersøger det.

Vi er nu så langt henne på året, det kommer an på lån af lift og vejr.

Lamper.

Vi har haft møde med leverandøren og han har lovet, at det vil virke efter påske.

Det er desværre ikke tilfældet, Jesper sætter seddel i opgangene og opfordre beboerne til at henvende sig på ejendomskontoret, hvis de ikke virker efter hensigten.

Vi skriver til juridisk afdeling og spørger hvad vi gør, da det stadig ikke fungerer endnu.

Der er d.d. ikke kommet svar, Jesper rykker.

Vi venter stadig på svar. Hvis du har problemer med lamperne så henvend dig til Jesper, da det er vigtigt at vi stadig klager.

Helhedsplan.

Vi har fået ny projektleder Henrik Lindegaard, og der er indkaldt til møde med følgegruppen

 d. 1. juli 2013.

Vi har holdt møde og der bliver indkaldt til beboermøde 21. oktober 2013, så der kan blive orienteret om Helhedsplanen.

Fugtskade og stuegulve.

Der er konstateret ny fugtskade i en 3 sals lejlighed nu i 7A.

Jesper skal se det i regnvejr, så han kan se hvor det kommer fra.

Undersøges nu hvor der er mere regn. Der er fundet et hul i 9B som er repareret, men det regner stadig ind.

Skurer.

Dem der har skurer til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.

Lys.

I kælderen ved 5 A skal man langt ind i kælderen før det tænder, føleren vil blive flyttet.

Indgangslyset i 9D har en tikkende lyd, Jesper ser på det.

 

 

 

 

Referat 6. oktober 2013

Marianne Sørensen

Referat af afdelingsmødet d. 16. september 2013

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmeudvalg
 4. Kort orientering fra bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag til budget
 6. Godkendelse af afdelingens budget for 2014 – budget skal princip- eller detailgodkendes
 7. Eventuelt 

 

 

Karen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen.

 

 

Valg af dirigent

Finn Christensen 7A blev valgt.

 

Valg af referent

Marianne Sørensen 9C blev valgt.

 

Valg af stemmeudvalg

Jørgen Petersen 7D, Flemming Nørgaard 7F og Poul Jensen 9A blev valgt.

 

Kort orientering fra bestyrelsen

Karen læst en kort orientering om, hvad der var sket på ejendommen siden afdelingsmødet i maj. Hvis man er interesseret kan den hentes på ejendomskontoret i kontortiden.

 

Behandling af indkomne forslag til budget

Der var indkommet forslag til beskæring af træer i skel til haveforeningen. Der blev skriftlig afstemning.

 

5 Blanke      28 Ja    33 Nej     Forslaget blev nedstemt.

Det koster ca. 70.000 kr. Og bestyrelsen vil tage en dialog med haveforeningen og se om de vil betale det halve.

 

Forslag om at tage 26.000 kr. ud af budgettet som vi betaler til Kvartershuset. Der var skriftlig afstemning.

 

46 Nej    20 Ja   Forslaget blev nedstemt

 

 Godkendelse af afdelingens budget for 2014

 Karen gennemgik budgettet.

En beboer spurgte til om man ikke kunne få en lille pakke i You See, det kan man ikke med det nuværende sløjfesystem vi har.

Man kan få lukket sit stik ved at det bliver fjernet, det koster ca. 1000 kr. og det samme for at få det reetableret når man flytter. Det skal man selv betale.

Jesper undersøger om man kan få en basispakke og så få en boks og selv købe de kanaler man vil have.

Vi har fået et godt tilbud på nye varmemålere, som vi har taget imod. Der bliver sat bokse op på ejendommen, så de vil blive aflæst elektronisk.

Karen fortalte at vi på mødet den 21. oktober 2013 skal stemme, om vi skal have betalingsvaskeri

En beboer sagde, at der i budgettet står 205 enheder under varmeregnskabet.

Jesper undersøger det.

 

Budgettet blev principgodkendt.

 

Eventuelt 

 

En beboer spurgte om der var penge på budgettet til nye måtter på opgangene.

Karen mente ikke der var penge.

Der blev også spurgt, om man kan tage den gamle navnetavle ned, når nu trapperne bliver malet.

 

 

 

 

Der var fremmødt 33 husstande.

 

 

Referat 6.oktober 2013

 

Marianne Sørensen

 

Bestyrelsen talte sammen efter mødet, og mente det var en god idé at tage navnetavlerne ned.

Der bliver sendt brev til alle beboer med akutnumre.

Referat af bestyrelsesmøde 26. August 2013 i bestyrelseslokalet


Wagnersvej 7H st.th.

Tilstede:
Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Finn Christensen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold samt Ida Andersen
Driftsleder: Jesper Duus

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Sager fremtvungen af udviklingen
Budgetopfølgning
Eventuelt

Godkendelse af referat
Referat af 17. juni 2013 blev godkendt uden bemærkninger.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer
Huller i vejen ved 7A bliver lavet i denne uge.
Maling af opgange starter i uge 36. der sendes 2 stemme sedler ud til alle beboer så de kan vælge mellem 6 farver.
Boldbanen er blevet malet og der bliver plantet efeu om ikke så længe.
Dem der har skurer til deres mini scooter skal betale 12,50 kr. pr. måned for el. Det har vist sig at nogle betaler og andre ikke.
Ventilationen i 5A er ude af drift, Jesper sørger for det bliver lavet.
I kælderen ved 5 A skal man langt ind i kælderen før det tænder, føleren vil blive flyttet.
Indgangslyset i 9D har en tikkende lyd, Jesper ser på det.
Døren i 9C har oplukning ved tryk på knap opsat af kommunen, om natten går den op og i af sig selv. Jesper har kontaktet kommunen.
Der er mistanke til at nogle kloaker er utætte, Jesper indhenter tilbud på TV overvågning.
Parkeringsstriber er endnu ikke lavet, men bliver malet hurtigst mulig.

Sager fremtvungen af udviklingen
Vinnie Nielsen 7F som blev formand for kondiklubben frem til næste generalforsamling, skal have password til at rette på hjemmesiden for kondiklubben.
Efter brandskaden i 5B er der ventetid på vinduer. Det bliver lavet hurtigst mulig.

Budgetopfølgning
Bestyrelsen gennemgik budgetopfølgning og fik svar på de spørgsmål Karen havde fremsendt til Jesper.

Kommende Bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen vil i det nye år holde bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.
16. september 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Budget kl. 19.00
21. oktober 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Helhedsplanen kl. 19.00
18. november 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.
Skelsagen.
Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.
Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.
Beboerhåndbog
Beboerhåndbogen gennemgås til efteråret.
Vandskade 7E, 3. tv
Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.
BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen
Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.
Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.
Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.
Der er indkøbt en fugtmåler og der skal tages prøver.
Hvide plader.
På afdelingsmødet blev det oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.
På grund af vejret er det udskudt til april 2013
Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.
Vi er nu så langt henne på året at vi måske ikke har penge til det, men Jesper undersøger det.
Lamper.
Vi har haft møde med leverandøren og han har lovet, at det vil virke efter påske.
Det er desværre ikke tilfældet, Jesper sætter seddel i opgangene og opfordre beboerne til at henvende sig på ejendomskontoret, hvis de ikke virker efter hensigten.
Vi skriver til juridisk afdeling og spørger hvad vi gør, da det stadig ikke fungerer endnu.
Der er d.d. ikke kommet svar, Jesper rykker.
Vi venter stadig på svar. Hvis du har problemer med lamperne så henvend dig til Jesper, da det er vigtigt at vi stadig klager.
Helhedsplan.
Vi har fået ny projektleder Henrik Lindegaard, og der er indkaldt til møde med følgegruppen
d. 1. juli 2013.
Vi har holdt møde og der bliver indkaldt til beboermøde 21. oktober 2013, så der kan blive orienteret om Helhedsplanen.
Fugtskade og stuegulve.
Der er konstateret ny fugtskade i en 3 sals lejlighed nu i 7A.
Jesper skal se det i regnvejr, så han kan se hvor det kommer fra.

Referat 10. september 2013
Marianne Sørensen

Referat af bestyrelsesmødet d. 17. juni 2013

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Finn Christensen, Benny Sørensen, Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold  samt  Ida Andersen

Driftsleder: Jesper Duus

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Konstituering af bestyrelsen

Forretningsorden

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Vi havde besøg af en beboer der er utilfreds med sin varmereduktion. Sagen har kørt længe og var overdraget til KAB. Ingeniørfirmaet Dominia har lavet vores varmetabsberegning og vi i bestyrelsen kan ikke gøre mere.

 

Vi havde besøg af Ista som aflæser vores varme, vi får et tilbud på nye målere der kan fjernaflæses.

                            

Godkendelse af referat

Referat af 23. maj  2013 blev godkendt  uden bemærkninger.

 

Konstituering af bestyrelsen

Marianne Sørensen  blev  næstformand og sekretær.

 

Forretningsorden

Marianne retter vores bestyrelsesdag til mandag og tager den med til underskrift til næste møde.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

 Der er nu sået græs ved blok 11, og der bliver sat hæk til efteråret.

Der er vrøvl med nogle kloaker ved 9A og der er vand i kælderen. Der er mistanke om at andre kloaker også er utætte, det vil blive undersøgt.

Der er mange vildskud i hække og på legepladsen, de skal fjernes.

På langtidsplanen skal vi have malet trapper og der er kommet 2 tilbud. Der kommer nogle farveprøver, så beboerne kan stemme om hvilken farve de vil have. De kommer op i uge 33 og 34 og der stemmes i uge 35.

Der skal plantes efeu op ad boldbanen og den bliver malet grøn.

Der er huller i asfalten der skal laves og parkeringsstriber males op.

Formanden i kondiklubben har trukket sig og der skal indkaldes til nyt møde.

Marianne spurgte til rengøringen i klubben, Jesper havde ikke fået fortalt, at prisen er med rengøring, der bliver nu gjort rent hver gang.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Formændene for billardklubben og kondiklubben kan få et password så de kan gå ind og rette på hjemmesiden.

Karen havde et målsætningsprogram 2013 – 2020 som skal deles ud til bestyrelsen og suppleant.

KAB´s formand er afgået i maj måned og der er kommet en ny Kjeld Poulsen, samtidig har Direktør Jesper Nygaard opsagt sin stilling.

 

 

Budgetopfølgning

De spørgsmål Jesper havde til KAB er der endnu ikke kommet svar på.

Budgetopfølgning skal udsendes til bestyrelsen en uge før mødet.

Karen havde flere spørgsmål som Jesper svarede på.

 

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vil i det nye år holde bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

26. august 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 16.00

16. september 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Budget kl. 19.00

21. oktober 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. november 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.

Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til efteråret.

Vandskade 7E, 3. tv

Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.

BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen

Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.

Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.

Karen har talt med Christian Thorup d. 13-6 og han lovede at løse sagen sammen med Lars Mann Pedersen og Jesper Duus.

Kælkebakke

Kælkebakken bliver sået til med græs og der vil blive indkøbt en Flymo.

Hvide plader.

På afdelingsmødet blev det  oplyst, at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.

På grund af vejret er det udskudt til april 2013

Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.

Lamper.

Vi har haft møde med leverandøren og han har lovet, at det vil virke efter påske.

Det er desværre ikke tilfældet, Jesper sætter seddel i opgangene og opfordre beboerne til at henvende sig på ejendomskontoret, hvis de ikke virker efter hensigten.

Vi skriver til juridisk afdeling og spørger hvad vi gør, da det stadig ikke fungerer endnu.

Der er d.d. ikke kommet svar, Jesper rykker.

Helhedsplan.

Vi har fået ny projektleder Henrik Lindegaard, og der er indkaldt til møde med følgegruppen

 d. 1. juli 2013.

Fugtskade og stuegulve.

Der er konstateret ny fugtskade i en 3 sals lejlighed nu i 7A.

Jesper skal se det i regnvejr, så han kan se hvor det kommer fra.

 

Referat 30. juni 2013

Marianne Sørensen

Referat fra afdelingsmødet d. 23. maj 2013

Valg af dirigent

 1. Valg af referent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Godkendelse af beretning
 4. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2012
 5. Behandling af indkomne forslag, herunder drøftelser af afdelingens budget for det kommende år, således at det godkendte forslag, kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af budget 2014.
 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

Flemming Nørgaard ønsker ikke genvalg

Ledig plads.

Ledig plads for 1 år

 1. Valg af suppleanter:

Ida Andersen ønsker genvalg

Marianne Sørensen ønsker genvalg

 1. Valg af repræsentantskabet i AKB København
 2. Eventuelt

 

 

Finn Christensen 7A blev valgt til dirigent.

 

Marianne Sørensen 9C blev valgt til referent.

 

Per Andersen 9A, Michael Madsen 9C, Jørgen Petersen 7D samt Inga Ipsen 11B blev valgt til stemmeudvalg.

 

Beretning:

 

Formanden  fremlagde beretningen, den var blevet udleveret til beboermødet og kan afhentes på ejendomskontoret i kontortiden.

En beboer spurgte om man behøvede at male alle trapper, der vil blive set på det.

 

Cykelstativer bliver udskiftet løbende.

 

En beboer fortalte at der bliver parkeret på græsset ved blok 11, og spurgte om der evt. kunne sættes en kæde for.

 

En anden spurgte om træerne ned til haveforeningen ikke kunne blive beskåret. Karen sagde vi ser på det, når skellet er endeligt vedtaget.

 

Der var problemer med vand der løber ned af vinduerne på 2. sal når det regner. Mange har problemer. En beboer mente det måske var lavet forkert.

Vi undersøger i KAB hvad en uvildig rådgiver koster.

 

En spurgte om de hvide plader kunne males i en beige farve. Bestyrelsen ser på det.

 

En anden syntes det var dumt at male trapper nu, for hvis helhedsplanen går igennem skal håndværkere ind og ud af lejlighederne.

 

Beretningen blev godkendt.

 

Regnskab 2012.

 

Formanden fremlagde regnskabet på overhead, hvor hun havde lavet et meget fint regneark, som var let overskueligt.

 

Der var enkelte spørgsmål, bl.a. hvor pengene til helhedsplanen ligger, Karen fortalte at de er under balancen.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Forslag.

 

 Der var forslag til miljø tiltag som man kan tage hensyn til. Karen og Finn gik dem igennem

Flere er med i helhedsplanen.

 

Det skal undersøges om man kan sætte tidsbegrænsning af tørretumbleren, da mange sætter den til en time inden de går fra den.

 

Der var forslag om tørreplads på den lille boldbane.

Forslaget blev nedstemt.

 

Der var forslag om, at man måtte tage vaskemaskinen efter en time, hvis beboeren ikke var kommet.

Forslaget blev nedstemt.

 

Der bliver sat et skilt op, om at slukke for strygerullen så den ikke brænder stoffet.

 

Der var forslag om at sætte ledige lejligheder op i opgangene.

Det må man ikke iflg. Lovgivningen.

 

Der var forslag om parkering ved EURO PARK eller CAR PARK, da der er mange der parkerer i gården. En mente at man skulle prøve i et år.

Der var skriftlig afstemning   37 nej   23 ja   2 blanke.

 

Valg til bestyrelse.

 

Birgit Stadsvold 9D

Benny Sørensen 5A

 

Blev begge valgt for 2 år

 

Marianne Sørensen 9C

 

Blev valgt for 1 år

 

Ida Andersen blev valgt til suppleant

 

 

Valg til repræsentantselskabet.

 

Da ingen ønskede at blive valgt er det bestyrelsen der deltager.

 

 

Eventuelt

 

Formanden gav Flemming Nørgaard en lille gave, for mange års arbejde i bestyrelsen.

 

 

Der var 37 husstande.

 

Referat 09. juni 2013

Marianne Sørensen

 

 

 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmødet d. 23. maj 2013

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Finn Christensen, Flemming Nørgaard, Marianne Sørensen samt  Ida Andersen

Driftsleder: Jesper Duus

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 22. april  2013 blev godkendt  uden bemærkninger.

 

Billlkardklubben.

Billardklubben har søgt om et beløb til nye stole og beklædning af billardbord. Det blev godkendt af bestyrelsen.

 

Aflæsning af varme.

Vi rykker mødet med Ista til næste bestyrelsesmøde.

 

 

Helhedsplan.

Vi har fået ny projektleder Henrik Lindegaard, og der er indkaldt til møde med følgegruppen

 d. 1. juli 2013.

 

Bump på vejen.

Bump er nu sat op, og det viser sig at de høje bump ved indkørslen 7A og 3A er for høje, de vil blive udskiftet til lave.

Det høje ved 7A er blevet udskiftet, men der mangler ved 3A

 

Fugtskade og stuegulve.

Der er konstateret ny fugtskade i en 3 sals lejlighed nu i 7A.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vil i det nye år holde bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

17. juni 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

26. august 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

16. september 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Budget kl. 19.00

21. oktober 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. november 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Skelsagen.

Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.

Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til efteråret.

Vandskade 7E, 3. tv

Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.

BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen

Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.

Karen har talt med Michael Nielsen-Elgård og han vil tale med Christian Thorup, som vil løse sagen.

Kælkebakke

Kælkebakken bliver sået til med græs og der vil blive indkøbt en Flymo. Trekanten ved 11C kommer der ligusterhæk.

Hvide plader.

På afdelingsmødet blev det  oplyst , at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.

På grund af vejret er det udskudt til april 2013

Vi venter på nyt tilbud, da vi nu selv har mulighed for at låne en lift.

Lamper.

Vi har haft møde med leverandøren og han har lovet, at det vil virke efter påske.

Det er desværre ikke tilfældet, Jesper sætter seddel i opgangene og opfordre beboerne til at henvende sig på ejendomskontoret, hvis de ikke virker efter hensigten.

Vi skriver til juridisk afdeling og spørger hvad vi gør, da det stadig ikke fungerer endnu.

 

 

Referat 09. juni 2013

Marianne Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 22. april 2013

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Finn Christensen, Flemming Nørgaard, Marianne Sørensen samt  Ida Andersen

Driftsleder: Jesper Duus

Kirsten Christensen er udtrådt af bestyrelsen pga. flytning.

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 18. marts 2013 blev godkendt  uden bemærkninger.

 

Regnskab 2012

Karen havde fået svar fra Kab på spørgsmål til regnskabet, så bestyrelsen holder ikke regnskabsmøde 29.april 2013 .

 

Sms-beskeder.

Jesper har spurgt beboerne om de vil være med i sms-tjeneste, der er d.d. kommet tilbagemelding fra 48 husstande.

 

Aflæsning af varme.

Vi holder møde med Ista d. 23. maj 2013

 

Helhedsplan.

Karen har sendt brev til KAB, hun ønskede svar på hvem der skal kører vores projekt. Der er endnu ikke kommet svar. Brevet bliver nu sendt til kundechefen.

Der er kommet svar fra kundechefen, som beklager meget og arbejder på sagen. Hun har lovet at vi har en ny projektleder inden afdelingsmødet i maj.

 

Budgetopfølgning.

Bestyrelsen har fået kontoerne udleveret og ser dem igennem til næste møde.

Der var en masse spørgsmål til kontoerne og Jesper undersøger det til næste møde.

Nogle spørgsmål var sendt til Kab, dem er der ikke kommet svar på endnu.

 

Bump på vejen.

Bump er nu sat op, og det viser sig at de høje bump ved indkørslen 7A og 3A er for høje, de vil blive udskiftet til lave.

 

Disponible rum.

Der har været en forespørgelse, om man kom bag i køen, hvis man sagde nej til et disponibelt kælderrum. Det gør man ikke, man beholder sin plads på ventelisten.

 

Kondiklubben.

Pærerne i kondiklubben bliver udskiftet til LED-pære. Flemming og Jesper ser, om der skal udskiftes til nye lamper samtidig, og om der skal et nyt tænd og sluk ur.

Fugtskade og stuegulve.

Der er konstateret fugtskade i en 3 sals lejlighed.

Der er flere beboer der har meddelt at deres stuegulve giver sig meget. Jesper ser på det.

 

Materiale

Alle karre´er har forskelligt materiale stående, som godt kan udlånes til andre afdelinger. Vi vil gerne med i en forsøgsordning.

 

Antenne

Når 4G bliver sat i gang for alvor, bliver vi nødt til at være opmærksomme. Det kan give forstyrrelser på fjernsynet, men You See siger, at kablet fra fjernsynet til antennestikket skal være skærmet.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vil i det nye år holde bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December. Skiltet ud for 7H vil blive ændret

23. maj 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Regnskab kl. 19.00

17. juni 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

26. august 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

16. september 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Budget kl. 19.00

21. oktober 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. november 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

 

 

Uafsluttede sager.

Hoveddør.

En beboer har udskiftet sin hoveddør uden henvendelse til Ejendomskontoret. Beboeren skal selv betale for maling af døren.

Sagen ligger i juridisk afdeling, Jesper rykker.

.Varmeregnskabet 2010 – 2011

Bestyrelsen har haft møde med John Kepny-Rasmussen, der mangler stadig en forklaring på de lejemål der har nul i reduktion. Der skal være svar senest 31. december 2012  Jesper rykker

Karen har sendt en klage til KAB. Sagen kører desværre stadig.

Karen har igen sendt en klage.

Der er kommet svar fra kundechefen og vi skal have et møde med Kab inden afdelingsmødet.

Skelsagen.

Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.

Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til efteråret.

Vandskade 7E, 3. tv

Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.

BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen

Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.

Kælkebakke / Buske

Jesper og Poul har lavet en plan ved blok 11 stuesiden.

Det meste bliver fjernet, så kun det store træ bliver tilbage og der bliver sået græs. Bestyrelsen godkendte planen.

 

 

Hvide plader.

På afdelingsmødet blev det  oplyst , at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.

På grund af vejret er det udskudt til april 2013

Lamper.

Vi har haft møde med leverandøren og han har lovet, at det vil virke efter påske.

Det er desværre ikke tilfældet, Jesper sætter seddel i opgangene og opfordre beboerne til at henvende sig på ejendomskontoret, hvis de ikke virker efter hensigten.

 

 

Referat 09. maj 2013

Marianne Sørensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. Marts 2013 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7H st.th.

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Kirsten Christensen, Finn Christensen, Flemming Nørgaard, Marianne Sørensen,

Driftsleder: Jesper Duus

Fraværende: Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Der var besøg af en beboer, der ikke forstå hun ikke havde modtaget penge tilbage for varme, hun mente hun altid havde fået dem i marts. Vi fortalte at de først kommer med huslejen i maj.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 18. februar 2013 blev godkendt  uden bemærkninger.

 

Regnskab 2012

Der er sendt urevideret regnskab til formanden, så der var allerede et par spørgsmål til regnskabsmødet i april. Karen sender spørgsmålene på mail.

 

Sms-beskeder.

Jesper skal spørge beboerne, om de vil være med i en sms-tjeneste.  Beboerne skal tilmelde sig ordningen og får så orientering, hvis der sker noget ekstraordinært på ejendommen.

Hvis kun få tilmelder sig, kan det ikke betale sig økonomisk, så derfor skal mange tilmelde sig før det bliver til noget.

 

Aflæsning af varme.

Der er kommet et billigere tilbud på aflæsning af varme.

Jesper undersøger hvad det koster at få lavet varmeregnskab i KAB

I KAB koster det kr. 32.000 at få lavet varmeregnskab hvis vi selv aflæser. Det skal undersøges hvad apparatet der aflæser elektronisk koster.

Det har vist sig, at det ikke kan lade sig gøre at købe et aflæsningsapparat.

Det tilbud vi havde fået kostede 26.520 kr. plus moms.

Jesper undersøger hvor lang opsigelse vi har i Ista.

 

Handlingsplan.

Vores mand på handlingsplanen Thomas Kirkegård er taget af projektet. Vi vil gerne have en der er god til handlingsplaner, så Karen skriver til KAB.

Handlingsplanen er sendt til landsbyggefonden.

Karen har sendt brev til KAB, hun ønskede svar på hvem der skal kører vores projekt. Der er endnu ikke kommet svar. Brevet bliver nu sendt til kundechefen.

 

Budgetopfølgning.

Bestyrelsen har fået kontoerne udleveret og ser dem igennem til næste møde.

Der var en masse spørgsmål til kontoerne og Jesper undersøger det til næste møde.

Næste budgetopfølgning er i maj.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen vil i det nye år holde bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December. Skiltet ud for 7H vil blive ændret

22. april 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

29. april 2013 – Regnskabsmøde kl. 17.00

23. maj 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Regnskab kl. 19.00

17. juni 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

26. august 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

16. september 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde Budget kl. 19.00

21. oktober 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. november 2013 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

 

Uafsluttede sager.

Bump på vejen.

Bump er blevet indkøbt. Der bliver en høj i  indkørslen ved 7A og derefter sat 3 lave ned af vejen. Der bliver også sat en høj ved 3A. De bliver desværre lidt forsinket.

Der mangler samlebeslag og leverandøren er meget svær at få fat på

Hoveddør.

En beboer har udskiftet sin hoveddør uden henvendelse til Ejendomskontoret. Beboeren skal selv betale for maling af døren.

Sagen ligger i juridisk afdeling, Jesper rykker.

 

 

.Varmeregnskabet 2010 – 2011

Bestyrelsen har haft møde med John Kepny-Rasmussen, der mangler stadig en forklaring på de lejemål der har nul i reduktion. Der skal være svar senest 31. december 2012  Jesper rykker

Karen har sendt en klage til KAB. Sagen kører desværre stadig.

Karen har igen sendt en klage.

Skelsagen.

Sagen ligger nu hos Driftschef Lars Mann Pedersen.

Vi har endnu ikke hørt noget fra Københavns Kommune.

Beboerhåndbog

Beboerhåndbogen gennemgås til efteråret.

Vandskade 7E, 3. tv

Jesper har sendt brev til BKT arkitekterne om, at forholde sig til skaderne.

BKT arkitekterne er gået konkurs og sagen ligger nu hos Driftchef Lars Mann Pedersen

Vi skriver brev til KAB og spørger hvordan status er.

Cykelstativer.

Jesper prøver at tage et par tilbud hjem på cykelstativer, flere trænger til udskiftning.

Der er kommet tilbud, men det udskydes til 2013. Der bliver løbene udskiftning

Der kommer nye cykelstativer ved 7A og 3E samt to steder ved blok 9.

Kælkebakke / Buske

.Jesper har kontakt til en gartner, der vil lave en plejeplan for grønt til stuesiden foran blok 11 samt kælkebakken.

Desværre er gartneren ikke så stabil, så Jesper og Poul laver en plan over kælkebakke og buske.

Plan skal være lavet til næste møde.

 

 

 

Hvide plader.

På afdelingsmødet blev det  oplyst , at de hvide plader på gårdsiden skulle males. Jesper undersøger om der er penge så vi kan sætte det i gang. De hvide plader i stuelejlighederne har fået ny maling så vi selv kan fjerne graffiti, med nogle specielle klude.

På grund af vejret er det udskudt til april 2013

Lamper.

Vi har haft møde med leverandøren og han har lovet, at det vil virke efter påske.

 

 

Referat 02. april 2013

Marianne Sørensen