Standardside

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. november 2016

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                            

Referat af 17. oktober 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer.

 • Hovedrør udskiftningen i blok 11-3-5 går som planlagt, Ejendomskontoret har ikke modtaget klager fra nogen beboere. Håndværkerne er professionelle og fleksible.

 • Undersøgelser i forbindelse med altanløftet i 5A viste, at det er et utæt undertag der forårsager vandindtræning i lejligheden neden under. Opgaven ligger nu hos tømrer.

 • Billard får bevilliget et nyt urinal.

 • Vinduesgennemgangen viste, at der er mange vinduer hvor nylonglideren og alulisterne er defekte. Desuden er der mange punkterede Veluxvinduer.  Vinduesmændene starter op med at reparere det nu.

Sager fremtvungen af udviklingen

Bestyrelsesmedlem Benny Sørensen er desværre død, Ida Andersen træder ind i bestyrelsen i stedet. Bestyrelsen er nu:

Formand – Karen Levin Nielsen

Næstformand – Mikkel Warming

Bestyrelsesmedlem – Marianne Sørensen

Bestyrelsesmedlem – Birgit Stadsvold

Bestyrelsesmedlem – Ida Andersen

Suppleant – Betina Friis

 

Kondiklubben er pr. 1.11.2016 en selvstændig klub ligesom Billard klubben.

 

 

Budgetopfølgning

Bettina orienterede om status på budgettet. Der har været nogle dyre ekstraregninger på defekte kloakker, brønde og vandinstallationer. Vi har stadig overskud på vand, el og varme.

 

 

Eventuelt

Ida foreslår at bedet ved 9A bliver beplantet med bøg, så det ligner de andre bede ved opgangene. Det blev besluttet at bestille planter.

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i juli og

december.

Bestyrelsesmøder i 2017:

16. januar

20. februar

20. marts – Markvandring

3. april – Regnskab

15. maj – Afdelingsmøde/Regnskab

19. juni

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt med lyddæmpet kork, det koster 59.000 kr. uden og 66.000 kr.med lyddæmpning.

Beslutning: vi afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

Analyse/eftersyn

360 graders analyse/eftersyn. KAB tilbyder at se alle udgifter efter i sømmene, for at se om der er muligheder for effektiviseringer/besparelser, så huslejen ikke stiger.

Efter 1. januar 2017 får vi rapporten med forslag.

Yousee – frit valg af kanaler.

Vi har sløjfeanlæg. KAB er ved at forhandle en rammeaftale, bestyrelsen afventer dette.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. oktober 2016

Tilstede: Karen, Mikkel, Ida, Betina og Bettina. 

Afbud fra Birgit, Marianne og Benny.

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

Godkendelse af referat                                                            

Referat af 19. september 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer.

 • Altanen skal løftes af i 5A, 3.th torsdag og fredag i uge 43. Derefter vil Rambøll tage fugtmålinger over de næste måneder for at se om der sker en udtørring.

 • Der kommer nye vippedyr og trampolin i uge 44.

 • Billard ønsker sig et nyt urinal, Bettina får et tilbud indhentet, som bestyrelsen tager stilling til.

 • Der er indhentet tilbud på at flytte kælderdøren i 9D ud, så der ikke er plads til at stå og gemme sig. Døren koster 21.750 kr. og Bettina vil indhente tilbud på dørautomatik.

 • P-firma Apcoa/Europark starter d. 1.1.2017. Alle vil få informationer om proceduren slut

  oktober/start november.

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

Budgetopfølgning

Til næste bestyrelsesmøde laver Bettina et overskueligt skema over de poster der evt. bliver overskredet og fortæller om hvordan budgettet ender.

Eventuelt

Intet at behandle

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i juli og

december.

21. november 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspartlet linoleum – evt med lyddæmpet kork. 59.000 kr uden og 66.000 med lyddæmpning.

Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

Analyse/eftersyn

360 graders analyse/eftersyn. KAB tilbyder at se alle udgifter efter i sømmene, for at se om der er muligheder for effektiviseringer/besparelser, så huslejen ikke stiger.

Efter 1. november får vi rapporten med forslag.

Yousee – frit valg af kanaler.

Vi har sløjfeanlæg. Det gør det rigtig svært med frit valg af kanaler. Det skal undersøges hvad man gør ved sløjfeanlæg generelt.

Skal op i afdelingsbestyrelsen.

Altanløft.

5A, 3.th. i uge  43.

Referat fra Afdelingsmøde/Budget 19. september 2016

Referat af afdelingsmøde 19. september 2016 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

 1. Velkomst og valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Kort orientering fra bestyrelsen

 5. Behandling af indkomne forslag til budget

 6. Godkendelse af afdelingens budget for 2017 – budget skal princip- eller detailgodkendes

 7. Eventuelt 

   

   

  Formanden bød velkommen, og syntes det var dejligt der var kommet så mange.

   

   

  Valg af dirigent

  Mikkel Warming 9D blev valgt.

   

  Valg af referent

  Marianne Sørensen 9C blev valgt.

   

  Valg af stemmeudvalg

  Per Andersen 9A, Jørgen Pedersen 7D

   

  Kort orientering fra bestyrelsen

  Formanden læste en kort orientering o hvad der var sket på ejendommen siden sidste afdelingsmøde i maj. Hun fortalte lidt om bl.a. nye legeredskaber og om parkering hvor vi har valgt Apcoa/Europark også at der fremover kun vil være kontortid fra kl. 8.00 – 8.30. Man kan altid sende en mail eller indtale på telefonsvare.

   

  Behandling af indkomne forslag til budget

   

  Boligsociale viceværter:

  Der er lavet en helhedsplan for sociale viceværter 2017 – 2020. Mikkel fortalte hvad det omhandlede og at vi i vores afdeling skulle betale ca. 13.000 kr. om året.

  Det blev vedtaget ved håndsoprækning

   

  Godkendelse af afdelingens budget for 2017

   En beboer ville gerne vide hvor meget vi har sparet nu da vi har fået gas til tørretumblerne.

  Vi har efterfølgende fået KAB til at lave en beregning, men det har været meget svært at sammenligne årene. I 2014, var der ikke nogen regning for gas forbrug, dette kom nok med under installations prisen.

  KAB har oplyst at vi i 2015 i forhold til 2013 har sparet 75% på el og 37% på vand. Gas må vi se på når vi er ude af 2016 så vi kan sammenligne med 2015.

  En anden beboer mente i skulle stige i husleje for vi har mange ting der skal laves på helhedsplanen.

  Karen fortalte at der var afsat 100.000 kr. på langtidsplanen.

  En beboer spurgte til helhedsplanen og hvorfor alle andre kunne få lavet så meget især Sjælør Boulevard. Karen fortalte at de var en 40 plus afdeling, det vil sige at der er mere end 40% udenfor arbejdsmarked og de derfor får mere fra Landsbyggefonden. Hos er vi kun 25% uden for arbejdsmarked og er derfor en god afdeling.

   

  Budgettet blev principgodkendt ved håndsoprækning.

   

  Eventuelt

  Intet at behandle

   

   

  Der var 28 lejemål.

   

   

  Referat 16.oktober

  Marianne Sørensen 

   

   

   

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde 19. september 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Benny Sørensen og Betina Friis

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 15. august 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer.

Københavns Kommune har meddelt at vi kan få nogle træer, men vi siger nej tak da vi har mange træer.

Brønden på parkeringspladsen 7 G-H er brudt sammen og skal laves. Det undersøges, om vi kan tegne en forsikring, så vi kan bruge den fremover hvis det sker igen.

Bettina står for koordinering af tømning af kælderrum under renoveringen af nye rør.

Der bliver købt nye legeredskaber til legepladsen, en lille trampolin til nedgravning og 2 hoppedyr.

Der er kommet 2 tilbud på parkering. Vi har besluttet at tage Apcoa/Europark. Bettina undersøger hvornår det kan træde i kraft. Evt. 1. december 2016

Bettina vil gerne have kontortid fra 8 – 8.30 da der ikke er mange henvendelser. Bettina får mange henvendelser når hun går i området og der er mail og telefonsvare, så hun ringer tilbage. Bestyrelsen vedtog det.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

17. oktober 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

21. november 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

 Altangulv.

7G 2 sal vil de nu prøve at løfte altangulvet af. Vi håber det snart er i orden.

Vi afventer afklaring om økonomien. Der er nu tørt og fugtmåler fjernet.

5A 2.th kan ikke afvente afklaring af 7G 2.

Er endnu ikke ny måling for den adresse. Bettina har skrevet til KAB og rykket for afklaring.

 

Gulvtæppe

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspartlet linoleum – evt med lyddæmpet kork. 59.000 kr uden og 66.000 med lyddæmpning.

Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

Analyse/eftersyn

360 graders analyse/eftersyn. KAB tilbyder at se alle udgifter efter i sømmene, for at se om der er muligheder for effektiviseringer/besparelser. Af hensyn til huslejen.

Efter 1. okt får vi rapporten, med forslag.

Yousee – frit valg af kanaler.

Vi har sløjfeanlæg. Det gør det rigtig svært med frit valg af kanaler. Det skal undersøges hvad man gør ved sløjfeanlæg generelt.

Skal op i afdelingsbestyrelsen.

Vaskeriet

Det opleves at man ikke kan ”springe” i programmer på alle vaskemaskiner. Bettina får kigget på det. Bettina laver et pænt skilt om regler – på dansk.

 

Referent

Marianne Sørensen

16.oktober 2016

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. august 2016

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen,, Mikkel Warming,  Ida Andersen og Betina Friis (suppl)

Driftsleder: Bettina Panek

Under budgetbehandlingen ; Kenneth Søndergaard, KAB

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Konstituering af bestyrelsen

Forretningsorden

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                  

Referat af  20. juni  2016 blev godkendt uden bemærkninger. Betinas navn skal på fremover

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder,

360 graders analyse/eftersyn. KAB tilbyder at se alle udgifter efter i sømmene, for at se om ser muligheder for effektiviseringer/besparelser. Af hensyn til huslejen.
Efter 1. Okt får vi rapporten, med forslag .

Aftale om el til Flexpris gennem Dong. Skal vi fortsætte, eller have fast pris ?
Det undersøges om det er afdelingen eller KAB der tager stilling til det. Samt evt anbefaling fra KAB...

Yousee - frit valg af kanaler
Vi har sløjfeanlæg. Det gør det rigtig svært med frit  valg af kanaler. Det skal undersøges hvad man gør ved sløjfeanlæg generelt.
Skal snart op i afdelingsbestyrelsen

På med handsken - om vandspild ift toillet m.m, Der er potentielle besparelser for mellem 50-70.000 kr ved at arbejde med toiletter der løber.

Vaskeriet : Det opleves at man ikke kan ”springe” i programmer  på alle vaskemaskiner. Bettinna får kigget på det.  Bettina laver et pænt skilt om reglerne - på dansk.


En ny murer har givet bud på kældernedgang.  Det er både pænt og holdbart , og lukker  hvor vandet kommer ned. Bud : 81.500 inkl moms for en trappe...
Økonomisk er der mulighed for at finde midler til at gå igang med en trappe pr år.(Med 3a som den første)
(Plus skridbånd til trappen til vaskeriet.)

Der har været et par indflytninger

Asfalten blir blød i solen – hvilket giver problemer for MC-støttebenet.
Scooter skal fjernes.

Husordenen på hjemmesiden.
Ændringerne fra det extraordinære afdelingsmøde  omdeles

Der kommer vand op gennem vaskeriet. Der er også grene  dernede, plus jord der kommer ind.
Hvor graverende det er, undersøges.
Vand i kælder undersøges 


Domafsigelse på fredag den 18. i sag om erstatning af vanrøgt af lejlighed
Anden sag – er der snart møde i fogedretten 

En – gangbesværet -  beboer vil gerne hav én nøgle tilskuret for christiania-cykler, til hans almindelige cykel. Det er ok. Særlig for ældre og gangbesværede, der kan have problemer at komme i cykelkælderende dagligt. Sålænge der er plads til christiania-cyklerne.


3) Meddelelse til/fra formand 
Intet at behandle

4) Meddelelse til/fra bestyrelsesmedlemmer
Intet at behandle

5) Sager fremtvungen af udviklingen
intet at behandle

6) Budgetopfølgning 
Budgettet blev behandlet særskilt
7) evt.

Kommende bestyrelsesmøder

19. september 2016 – Bestyrelsesmøde kl.17.00

17. oktober 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

21. november 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00


Julefrokosten aftales på oktober mødet

Uafsluttede sager :
Altangulv
5a 2.th kan ikke afvente afklaringen af 7G 2.. 
Er endnu ikke ny måling for  den adresse
Bettina har skrevet til KAB og rykket for afklaring.

Der er indhentet  til bud på gulvet i klubben ;
Anbefalet  fodspartlet linoleum - evt med lyddæmpende kork.
59.000 kr uden og
66.000kr med lyddæmpning
Beslutning afventer helhedsplan og afgørelnse om der skal laves et nyt beboerhus.

Vandprøverne : 
Stadig uafsluttet. Jvf helhedsplanen

Billardklubben er nu   klar til maling

Cykelstativer i gården. Det  går i gang næste år.

Der er behov for et askebæger til trappen ned til selskabslokalet.

 

Referat 15. august : Mikkel Warming

Referat fra Ekstraordinært Afdelingsmøde d. 20. juni 2016

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 20.juni 2016 afholdt Wagnersvej 7 H kld.

 

Dagsorden:

 

 1. Velkomst og valg af dirigent

 2. Valg af stemmeudvalg og referent

 3. Godkendelse af det omdelte materiale ( husorden)

   

   

   

   

  1.

  Karen Nielsen bød velkommen og Mikkel Warming 9D blev valgt til dirigent.

   

   

  2.

  Michael Madsen 9C, Per Andersen 9A og Jørgen Pedersen 7D blev valgt til stemmeudvalg. Marianne Sørensen 9C blev valgt til referent.

   

   

  3.

  Husorden blev vedtaget med få rettelser af ord.

   

  Regler for Kattehold blev godkendt.

   

  Regler for Leje af selskabslokaler blev godkendt.

   

  Regler for Hundepasning blev vedtaget.

   

  Råderetskatalog blev vedtaget.

   

  Installationsretten blev godkendt

   

  Vedligeholdelsesreglement.

   

  Der var en rettelse under Anvendelse af vedeligeholdelseskontoen. Ved brug af vedligeholdelseskontoen skal man henvende sig på Ejendomskontoret inden arbejdet sættes i gang.

  Med denne rettelse blev Vedligeholdelsesreglementet godkendt.

   

  De rettede bilag vil blive udsendt.

   

  Der var 29 husstande

   

  Referat 11. august 2016

  Marianne Sørensen

   

Referat fra Afdelingsmøde den 9. maj 2016

Referat af afdelingsmøde 9. maj 2016 afholdt Wagnersvej 7H kld

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Godkendelse af beretning

 5. Godkendelse af afdelingens regnskab for 2015

 6. Behandling af indkomne forslag, herunder drøftelser af afdelingens budget for det kommende år, således at det godkendte forslag, kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af budget 2017.

 7. Valg af formand:

         Karen Levin Nielsen modtager genvalg

 1. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen:

  Mikkel Warming modtager genvalg

   Marianne Sørensen modtager genvalg

          9.   Valg af suppleanter:

   Ida Andersen ønsker genvalg

   Ledig plads

  10. Valg af repræsentantskabet i AKB København

 1.  Eventuelt

   

   

  Mikkel Warming  9D blev valgt til dirigent.

   

  Marianne Sørensen 9C blev valgt til referent.

   

  Per Andersen 9A, Jørgen Petersen 7D blev valgt til stemmeudvalg.

   

  Beretning:

   

  Formanden fremlagde beretningen, den var blevet udleveret til beboermødet og kan afhentes på ejendomskontoret i kontortiden.

   

  En beboer mente ikke at der var ryddeligt ved containerne ved 3A. Bettina fortalte at den store container til storskrald skulle væk og de små container bliver sat ind i gården.

  Bettina vil henvende sig til Frederikshøj og bede dem fortælle deres beboer, at de ikke skal smide deres affald hos os.

  Bettina undersøger hvornår den store container bliver afhentet.

  Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

   

  Regnskab 2015.

   

  Karen havde lavet et meget fint regnskab, der fortalte om hvad vi havde sparet på budgettet og hvad der havde været af merudgifter.

  Der har været et overskud på kr. 91.233

   

  Regnskabet  blev enstemmigt vedtaget.

   

   

  Forslag.

   

  Forslag om parkering.

   

  Der var forslag om parkeringskort i biler for beboer. Der er mange der kommer fra de omkringliggende ejendomme som parkerer i vores gård og når metrobyggeriet går i gang bliver det værre.

  Der var meget debat bl.a. om gæstekort.

  Bestyrelsen foreslog det sendes til urafstemning.

   

  Ved håndsoprækning blev det vedtaget at sende det til urafstemning.

   

   

  Valg af formand

   

  Karen Levin Nielsen 9A blev valgt for 2 år.

   

  Valg til bestyrelse.

   

  Marianne Sørensen 9C

  Mikkel Warming 9D

   

  Blev begge valgt for 2 år

   

  Valg af suppleanter:

   

  Ida Andersen 9A  og Betina Friis 7G  blev valgt til suppleanter.

   

  Valg til repræsentantselskabet.

   

  Da ingen ønskede at blive valgt er det bestyrelsen der deltager.

   

   

  Eventuelt

   

  Der bliver ikke gjort rent ved trappevask på alle etager og reklamer bliver smidt på trappen.

   

  Karen takkede Bettina og Poul for godt udført arbejde og der var klapsalver fra salen.

   

   

   

  Referat 09. juni 2016

   

  Marianne Sørensen

   

  Der var fremmødt 36 husstande.

   

   

   

   

   

Referat fra bestyrelsesmøde den 9. maj 2016

Referat af bestyrelsesmøde 9. maj 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 18. april 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer.

Røglemmen i 3C er svær at åbne, vi venter på helhedsplanen om det skal udskiftes.

Der har været flere indbrud i kælderrum i blok 7.

Der er kommet 19 henvendelser ang. vand der løber i toilettet efter kampagnen hvor man fik blå handske ind af døren.

Der er ansat en ny servicemedarbejder Lars Aarup.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

20. Juni 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Husorden.

Vi skal have et møde om husorden og råderetten.

Vask.

Der skal sættes vask op i kælderen i blok 11  Udsættes til der kommer nye rør.

Altangulv.

7G 2 sal vil de nu prøve at løfte altangulvet af. Vi håber det snart er i orden.

Vi afventer afklaring om økonomien. Der er nu tørt og fugtmåler fjernet.

Gulvtæppe

Gulvtæppet i klubben koster mange penge at rense og der kommer rigtig mange pletter. Vi må prøve at finde en løsning.

Det haster ikke.

Vandprøver.

Der er taget vandprøver og der er problemer i blok 3 - 5 – 11

KAB har været og se på det og rørene skal skylles igennem i hovedledningerne. Beboerne bliver varslet og skal også selv skylle igennem.

Rør i jord og kældre skal udskiftes i forbindelse med helhedsplanen.

KAB har undersøgt sagen, og vil fremrykke rørudskiftning i jord og kældergange i blok 5 og 11 til 2016.  Pengene står på langtidsplanen. Man underretter Landsbyggefonden da det er med i helhedsplanen.

Vi afventer projekt.

Billardklubben

Der kommer vand ind i billardklubben. Blikkenslageren ser på det.

Legeplads

Vi indkalder børnefamilier til hvad de syntes mangler på legepladsen.

Cykelstativer

Benny mente at der skal udskiftes cykelstativer foran 7 B-C, Mange er løse. Der er ikke sat penge af på langtidsplanen i 2016. Undersøges hvis der er penge i overskud sidst på året.

 

 

 

 

Referat  09. juni 2016

Marianne Sørensen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 18. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Der var først regnskabsmøde med KAB, bestyrelsen havde flere spørgsmål til regnskabet.

Der er efterfølgende kommet svar fra KAB.

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 14. marts 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer.

Der er kommet tilbud på nogle arbejder på legepladsen og buske og træer.

”Pilehytten” fjernes og der sås græs.

Vi indkalder børnefamilier til hvad de syntes mangler på legepladsen.

Der er smøring af vinduer og altandøre i år.

Benny mente at der skal udskiftes cykelstativer foran 7 B-C, Mange er løse. Der er ikke sat penge af på langtidsplanen i 2016.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Bestyrelsen fik udleveret en budgetopfølgning.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

09 Maj 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

20. Juni 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Husorden.

Vi skal have et møde om husorden og råderetten.

Vask.

Der skal sættes vask op i kælderen i blok 11  Udsættes til der kommer nye rør.

Altangulv.

7G 2 sal vil de nu prøve at løfte altangulvet af. Vi håber det snart er i orden.

Vi afventer afklaring om økonomien. Der er nu tørt og fugtmåler fjernet.

Gulvtæppe

Gulvtæppet i klubben koster mange penge at rense og der kommer rigtig mange pletter. Vi må prøve at finde en løsning.

Det haster ikke.

Vandprøver.

Der er taget vandprøver og der er problemer i blok 3 - 5 – 11

KAB har været og se på det og rørene skal skylles igennem i hovedledningerne. Beboerne bliver varslet og skal også selv skylle igennem.

Rør i jord og kældre skal udskiftes i forbindelse med helhedsplanen.

KAB har undersøgt sagen, og vil fremrykke rørudskiftning i jord og kældergange i blok 5 og 11 til 2016.  Pengene står på langtidsplanen. Man underretter Landsbyggefonden da det er med i helhedsplanen.

Vi afventer projekt.

Billardklubben

Der kommer vand ind i billardklubben. Blikkenslageren ser på det.

 

 

Referat  08. maj 2016

Marianne Sørensen

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde 14. marts 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Birgit Stadsvold

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 15. februar 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der kommer vand ind i billardklubben. Blikkenslageren ser på det.

For øjeblikket er der mange ind- og udflytninger.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

18. April 2016 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl. 17.00

09 Maj 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

20. Juni 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Husorden.

Vi skal have et møde om husorden og råderetten.

Vask.

Der skal sættes vask op i kælderen i blok 11  Udsættes til der kommer nye rør.

Altangulv.

7G 2 sal vil de nu prøve at løfte altangulvet af. Vi håber det snart er i orden.

Vi afventer afklaring om økonomien. Der er nu tørt og fugtmåler fjernet.

Gulvtæppe

Gulvtæppet i klubben koster mange penge at rense og der kommer rigtig mange pletter. Vi må prøve at finde en løsning.

Det haster ikke.

 

 

Vandprøver.

Der er taget vandprøver og der er problemer i blok 3 - 5 – 11

KAB har været og se på det og rørene skal skylles igennem i hovedledningerne. Beboerne bliver varslet og skal også selv skylle igennem.

Rør i jord og kældre skal udskiftes i forbindelse med helhedsplanen.

KAB har undersøgt sagen, og vil fremrykke rørudskiftning i jord og kældergange i blok 5 og 11 til 2016.  Pengene står på langtidsplanen. Man underretter Landsbyggefonden da det er med i helhedsplanen.

Vi afventer projekt.

 

Referat  05. april 2016

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. februar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 15. februar 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold.

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 18. januar 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er kommet varmeregnskab som Bettina har godkendt.

Bestyrelsen går rundt på ejendommen i marts, og ser hvad der skal laves.

Der skal nye møbler på ejendomskontoret, som skal være ens i hele KAB.

Der er flere kurser i KAB og Karen syntes bestyrelsen deltager for lidt.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Der er taget vandprøver og der er problemer i blok 3 - 5 – 11

KAB har været og se på det og rørene skal skylles igennem i hovedledningerne. Beboerne bliver varslet og skal også selv skylle igennem.

Rør i jord og kældre skal udskiftes i forbindelse med helhedsplanen.

KAB har undersøgt sagen, og vil fremrykke rørudskiftning i jord og kældergange i blok 5 og 11 til 2016.  Pengene står på langtidsplanen. Man underretter Landsbyggefonden da det er med i helhedsplanen.

 

Budgetopfølgning

Bettina omdelte en budgetopfølgning til bestyrelsen

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

14. Marts 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. April 2016 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl. 17.00

09  Maj 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

20. Juni 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Husorden.

Vi skal have et møde om husorden og råderetten.

Vask.

Der skal sættes vask op i kælderen i blok 11  Udsættes til der kommer nye rør.

Altangulv.

7G 2 sal vil de nu prøve at løfte altangulvet af. Vi håber det snart er i orden.

Vi afventer afklaring om økonomien.

Gulvtæppe

Gulvtæppet i klubben koster mange penge at rense og der kommer rigtig mange pletter. Vi må prøve at finde en løsning.

Det haster ikke.

 

 

Referat 11. marts 2016

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. januar 2016

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2016 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Benny Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold.

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 16. november 2015 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er skade på en kloak i 7B, som er under reparation.

7G 2 sal vil de nu prøve at løfte altangulvet af. Vi håber det snart er i orden.

Lægen i 7F vil gerne have en parkeringsplads. Bestyrelsen vedtog at hun kan få en parkeringsplads i sin åbningstid. Hun skal selv sørge for skilt.

Gulvtæppet i klubben koster mange penge at rense og der kommer rigtig mange pletter. Vi må prøve at finde en løsning.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Der er taget vandprøver og der er problemer i blok 3 - 5 – 11

KAB har været og se på det og rørene skal skylles igennem i hovedledningerne. Beboerne bliver varslet og skal også selv skylle igennem.

Rør i jord og kældre skal udskiftes i forbindelse med helhedsplanen.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

15. Februar 2016 ­– Bestyrelsesmøde kl. 17.00

14. Marts 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

18. April 2016 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde kl. 17.00

09  Maj 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00 og Afdelingsmøde kl. 19.00

20. Juni 2016 – Bestyrelsesmøde kl. 17.00

 

Uafsluttede sager.

Husorden.

Vi skal have et møde om husorden og råderetten.

Vask.

Der skal sættes vask op i kælderen i blok 11.

 

Skilte.

Bettina sætter skilte op i vaskeriet om sæbedosering og at man ikke lader tørretumbleren kører uden tøj.

 

Referat 10. februar 2016

Marianne Sørensen