Regler

Regler for pasning af hund

Regler for at passe hund i Karré 18

Godkendt af afdelingsmødet d. 20. juni 2016.

 1. Beboerne i Karré 18 har lov til, at passe én hund ad gangen. Hunden må maksimalt passes 7 dage ad gangen og højst 3 gange på et år. 
 2. Forinden hunden skal passes meddeles race, blandingsrace eller type til ejendomskontoret. 
 3. Forinden tilladelse kan gives, kan det vise sig nødvendigt, at ansøger anmodes om at indhente dyrlægeerklæring med angivelse af racesammensætning. 
 4. Tilladelse gives under forudsætning af, at dyret ikke er til gene for de øvrige beboere eller for ejendommen. Tilladelsen kræver, at beboer der skal passe hunden, underskriver bekræftelse på, at retningslinjer for at passe hund i karré 18 overholdes. 
 5. Hunden må ikke besørge på afdelingens områder, dvs. trapper, gangarealer, legearealer, i beplantning, på græsplæner og parkeringspladser. Skulle dette alligevel ske, skal beboeren der passer hunden, selv omgående fjerne hundens efterladenskaber. 
 6. Hunden skal holdes på en sådan måde, at andre beboere ikke føler sig generet af det. 
 7. En beboer, der føler sig generet af en hund der passes af en anden beboer, kan rette henvendelse herom til ejendomskontoret. 
 8. En berettiget klage over en hund vil medføre et påbud om, at hunden ikke må være til gene for andre beboere. Efterkommes et sådant påbud ikke, fortaber beboeren retten til at passe hund og må da sørge for, at hunden bliver fjernet. Fjernes hunden ikke, vil der være tale om misligholdelse af lejekontrakten og administrator vil kunne opsige det pågældende lejemål i overensstemmelse med gældende retningslinjer. 
 9. Tilladelse til at passe en hund følger det enkelte dyr. Såfremt der ønskes at passe en ny hund, er beboeren forpligtet til at søge tilladelse til passe det nye dyr. 

 

Det er ved lov forbudt at passe følgende hunde: 

   Pitbull terrier

   Tosa inu

   Amerikansk staffordshire terrier

   Fila brasileiro

   Dogo argentino

   Amerikansk bulldog

   Boerboel

   Kangal

   Centralasiatisk ovtcharka

   Kaukasisk ovtcharka

   Sydrussisk ovtcharka

   Tornjak 

13)    Sarplaninac 

 

Det er endvidere ikke tilladt, at passe hunde der fremgår på nedenstående oversigt: 

Akita Inu

Alangu Mastiff

Alano

Alpah blue blood bulldog

American Akita

Amstaff

Anatolsk hyrdehund

Bandog

Bedlington Terrier

Boston Terrier

Boxer

Bull-Mastiff

Bull Terrier

Bully Kutta

Ca de bestier

Cane Corsa Italiano

Cao fila de sao miguel

Cuatemalan bull terrier

Doberman

Dogo Canario

Dogo Sardesco

Dougue Brasileiro

Dogue de Bourdeaux

 

Engelsk Bulldog

Engelsk staffordshire bullterrier

Great Japanese dog

Gay Malan Bull Terrier

Gull Dong

Gull Terr, Komondor

Iberisk dogge

Jindo Dog

Lottatore Brindisino

Mastiff

Mastino Napolitano

Miniature bullterrier

Neapolitan Mastiff

Olde English Bulldogge

Perro de Presa Malorquin

Polski owczarek podhalanski

Rottweiler

Saarlooswolfhond (Ulve hybrid)

Shar Pei

Sort russisk terrier

Staffordshire bullterrier

Tjekkoslovakisk ulvehund (Ulve hybrid)

Tosa

 

Det er tillige ikke tilladt at passe blandinger af ovenstående racer. 

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en hund tilhører en af de racer eller krydsninger heraf, som er forbudt, kan der stilles krav om, at hundeejeren dokumenterer hundens race eller type.

 

Herudover gælder: 

 1. Hunden skal være lovpligtigt registreret og mærket. Registreringen skal dokumenteres på ejendomskontoret. 
 2. Hunden skal være lovpligtigt ansvarsforsikret. Dette skal dokumenteres på ejendomskontoret. 
 3. Hunden skal være vaccineret mod hundesyge/parvovirus efter gældende anbefalinger. Dette skal dokumenteres på ejendomskontoret. 
 4. Hunden skal føres i snor og være med en person, som har fuldt herredømme over hunden og må ikke overlades til personer, der ikke har fuld kontrol over hunden. 
 5. Hunden skal bære et gyldigt hundetegn.