Standardside

Referat af bestyrelsesmøde d. 20. november 2017

Referat af bestyrelsesmøde 20. november 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Karen Nielsen og Birgit Stadsvold og Mikkel Warming og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 16. oktober 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Parklamper skal komme i uge 47

Der er kommet nye ventiler i kældre i blok 7 og 9, så alle skulle nu have varmt vand.

Betina skal på kursus i 6 uger fra januar måned.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Bettina omdelte en budgetopfølgning til bestyrelsen.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

15. Januar 2018 - Bestyrelsesmøde

19. Februar 2018 - Bestyrelsesmøde

19. Marts 2018 - og Markvandring

16. April 2018 - Bestyrelsesmøde og Regnskabsmøde

28. Maj 2018 - Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

18. Juni 2018 - Bstyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

Referat

Marianne Sørensen

 

Referat af bestyrelsesmøde 16. oktober

Referat af bestyrelsesmøde 16. oktober 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Karen Nielsen og Birgit Stadsvold og Mikkel Warming

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Ida Andersen

 

Dagsorden:

Hilse på ny driftschef Dennis Fuglsang Andersen

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Vi havde besøg af den nye driftschef Dennis Fuglsang Andersen om er tiltrådt 1-10-2017.

 

Godkendelse af referat

Referat af 18. september 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er forespurgt om vi kan have en Røde Kors container stående, men vi har mange container i forvejen og vi mener der er flere tøjcontainer i bydelen, så svaret var nej.

Parklamper er bestilt, men der er 5 ugers leveringstid.

Forsikringen har været på inspektion og der er flere ting der skal laves, for at forebygge brand.

Der skal udskiftes nogle ventiler på varmt vand, så man får varmt vand i enderne ved 7A og 9D. Det er meget nødvendigt at det laves.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Bettina omdelte en budgetopfølgning til bestyrelsen.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

20. november 2017 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

Referat

13. november 2017

Marianne Sørensen

 

Referat af afdelingsmøde 18. september 2017

Referat af afdelingsmøde 18. september 2017 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

 Velkomst og valg af dirigent

 1. Valg af referent

 2. Valg af stemmeudvalg

 3. Kort orientering fra bestyrelsen

 4. Behandling af indkomne forslag til budget

 5. Godkendelse af afdelingens budget for 2018 – budget skal princip- eller detailgodkendes

 6. Eventuelt 

   

   

  Formanden bød velkommen.

   

   

  Valg af dirigent

  Mikkel Warming 9D blev valgt.

   

  Valg af referent

  Marianne Sørensen 9C blev valgt.

   

  Valg af stemmeudvalg

  Ingen indkomne forslag

   

  Kort orientering fra bestyrelsen

  Karen fortalte hvad der var sket på ejendommen siden mødet i maj.

  Orienteringen kan afhentes på ejendomskontoret i kontortiden.

  Forsamlingen sagde ja til at vi kunne bruge af overskuddet fra 2016 til Parklamper, kældre og saltolåse.

  Bestyrelsen måtte også skrive til Direktøren for KAB om vores helhedsplan.

   

  Behandling af indkomne forslag til budget

  Der var ikke kommet forslag til budgettet.

   

  Godkendelse af afdelingens budget for 2018

  Karen fremlagde budgettet for 2018 på PowerPoint.

  En beboer mente at vi skulle stige, da vi skal bruge mange penge til vores helhedsplan, men det er regeringen der har pålagt de almennyttige boliger at spare på driften.

  Budgettet blev principgodkendt ved håndsoprækning. Ingen stemte imod.

   

  Eventuelt

  En beboer mente at nogle beboer smed affald ud af altanen, men Bettina mente ikke der var problemer.

   

   

   

  Der var 24 lejemål.

   

   

  Referat 15.oktober 2017

  Marianne Sørensen 

   

   

Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2017

Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Karen Nielsen og Birgit Stadsvold og Mikkel Warming

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Ida Andersen

 

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 21. august 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Alle kældertrapper har fået coating.

Brønd ved 3A er repareret på grund af sammenfald.

Karen har været til møde om netværk, som alle karreer skal arbejde sammen om. Betina Friis går til møderne.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Forretningsorden blev underskrevet af Karen.

 

Budgetopfølgning

Bettina omdelte en budgetopfølgning til bestyrelsen.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

16. oktober 2017 – Bestyrelsesmøde

20. november 2017 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

Referat

15. oktober 2017

Marianne Sørensen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. august 2017

Referat af bestyrelsesmøde 21. august 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Karen Nielsen og Birgit Stadsvold

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Mikkel Warming og Ida Andersen

 

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Der var først budgetmøde med Kenneth Søndergaard fra KAB, budgettet så meget flot ud, men vi vil gerne forhøje konto 119.4002 til 20.000 kr ( kursus)

Vi vil gerne vide hvor de 300.000 kr vil stå, de er fra overskud i 2016 og vi har aftalt med KAB vi kan bruge dem i 2017.

 

Godkendelse af referat

Referat af 19. juni 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Parkeringsfirmaet har sendt en opgørelse, der er udskrevet 35 bøder hvor vi får et lille beløb.

Låsesmeden har gennemgået alle dørtelefoner.

Kældertrapper er påbegyndt.

Saltosystemet skal opgraderes, det koster kr. 15.000

Der bliver sat telefonnummer på skabet til røglemmene. Så de ikke står og hyler i lang tid, der har desværre været et tilfælde i en weekend.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Forretningsorden er blevet lidt omformuleret og bliver underskrevet på næste møde.

 

Budgetopfølgning

Bettina omdelte en budgetopfølgning til bestyrelsen.

 

 

 

Eventuelt

Hvis man har en Elcykel, som man har svært ved at sætte i kælderen, kan man købe en nøgle til det lille boldbur og stille den der.

Hvis du er over 80 år eller har et handicap, kan du også købe en nøgle til din almindelige cykel.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

18. september 2017 – Bestyrelsesmøde og afdelingsmøde ( Budget)

16. oktober 2017 – Bestyrelsesmøde

20. november 2017 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. juni 2017

Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede:  Marianne Sørensen, Mikkel Warming, Betina Friis, Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Thomas Larsen KAB under de 2 første punkter

Fraværende: Birgit Stadsvold og Karen Nielsen

 

Godkendelse af referat

Snak om prioritering af overskud på regnskabet

Konstituering af bestyrelsen

Forretningsorden

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

You See – planlægning og vider forløb.

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 15. maj 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Snak om prioritering af overskud på regnskabet

Thomas Larsen KAB var her for at spørge, hvad vi vil bruge vores overskud på regnskabet 2016.

Vi besluttede at bruge ca. 300.000 kr. på lamper i terræn, opretning af en kældertrappe samt saltolåse.

Vi har valgt en City Light lampe 12 stk. Bettina taler med Lundtoftegade om deres erfaringer med dem.

Ved 3A bliver der lavet en kældertrappe, fuldstændig renoveret.

De sidste låse der bliver brugt meget, får saltolåse så personalet på ejendommen kan komme ind uden mange nøgler.

 

 

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen fortsætter med Mikkel Warming som næstformand.

 

Forretningsorden

Bettina sender forretningsorden ud til bestyrelsen med rettelser til gennemlæsning, så den kan godkendes på næste bestyrelsesmøde.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er 3 fraflytninger.

Der kommer nye container til grønt affald. Bettina skal til møde 20. juni og vender tilbage.

Dørtelefoner på gaden bliver gennemgået, der er konstateret at der mangler en ledning.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Bettina uddelte budget pr. 19. juni Det ser rigtig pænt ud. Bettina og Driftschef retter langtidsplanen og fremlægger det for bestyrelsen i august.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

21. august 2017 – Bestyrelsemøde og regnskabsmøde

18. september 2017 – Bestyrelsesmøde og afdelingsmøde ( Budget)

16. oktober 2017 – Bestyrelsesmøde

20. november 2017 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspatlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

Referat 20. juni 2017

Marianne Sørensen

 

 

Referat fra Afdelingsmøde d. 15. maj 2017

Referat af afdelingsmøde 15. maj 2017 ( regnskab) afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmeudvalg

Godkendelse af beretning

Godkendelse af afdelingens regnskab for 2016

Behandling af indkomne forsalg, herunder drøftelser af afdelingens budget for det kommende år, således at det godkendte forslag, kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af budget for 2018

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

    Birgit Stadsvold modtager genvalg

    Ledig plads

Valg af suppleanter

     Ida Andersen ønsker genvalg

     Betina Friis ønsker genvalg

Valg af repræsentantskabet i AKB i København

Eventuelt

 

Valg af dirigent

Mikkel Warming 9D blev valgt

 

Valg af dirigent

Marianne Sørensen 9C blev valgt

 

Valg af stemmeudvalg

Vinnie Nielsen 7 F og Mikkel Warming 9D blev valgt

 

Godkendelse af beretning

Formanden Karen Nielsen fremlagde beretningen og den var udleveret til de fremmødte.

Den kan afhentes i kontortiden på ejendomskontoret.

Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning

 

 

Godkendelse af afdelingens regnskab for 2016

Karen Nielsen gennemgik regnskabet på power point.

Der er 613.858 kr. i overskud i 2016. En beboer syntes det var et stort overskud, men nogle havde vi ikke indflydelse på.

Der var ikke yderlige kommentarer.

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

 

Behandling af indkomne forsalg

Der var forslag om at sætte skilt op på legepladsen, at det kun er beboerne der har adgang.

Forslaget blev enstemmigt forkastet ved håndsoprækning.

 

En beboer spurgte om der kan laves noget ved containergården og de container der står uden for.

Bestyrelsen ser på det.

 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Birgit Stadsvold 9D og Betina Friis 7 G blev valgt.

 

Valg af suppleanter

Ida Andersen 9A blev valgt.

 

Valg af repræsentantskabet i AKB i København

Bestyrelsen blev valgt til repræsentantskabet.

 

Eventuelt

En beboer spurgte til parkering. Bettina fortalte der var skrevet 38 bøder fra 1. januar 2017

 

 

Der var 16 husstande fremmødt

 

Referent

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde 15. maj 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Karen Nielsen, Marianne Sørensen, Mikkel Warming, Betina Friis

Driftsleder: Bettina Panek og Driftchef Søren Snarberg

Fraværende: Birgit Stadsvold og Ida Andersen

 

 Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

You See – planlægning og vider forløb.

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 03. april 2017 blev godkendt uden bemærkninger. Også ekstraordionært møde af 20. april 2017 blev godkendt.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bettina har søgt Opsumerne om en mand og har fået at vide, at det kunne hun godt få.

Skaktrensning onsdag og torsdag i uge 20.

Der kommer et firma og ser på cykelstativer. Gelender ved 3E bliver rettet o.

Mureren kommer i uge 21 – 22 og starter på kældertrapper.

Bestyrelsen har vedtaget, at der kun må ligge et dagskort, i bilens forrude.

Der har været nogle anonyme breve til beboerne i 11 C. Det er helt uacceptabelt og bliver ikke taget alvorligt.

Henrik Bering fra KAB som har med vores helhedsplan at gøre, har opsagt sin stilling. Karen vil gerne have at han udsender det til byggeudvalget. Vi skal hurtigt have at vide hvem der overtager.

 

YouSee – planlægning og vider forløb.

YouSee opsætter start når vi har holdt det første møde med dem. Driftleder Bettina Panek, Marianne Sørensen, Poul Jensen og Betina Friis sidder i udvalget.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Bettina sender budgetopfølgning fra januar til april 2017 med overskridelser.

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

19. juni – Bestyrelsemøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspatlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

Referat 18. juni 2017

Marianne Sørensen

Referat fra Ekstraordinært Afdelingsmøde d. 20.4.2017

Referat af ekstraordinært afdelingssmøde 20.april 2017 afholdt Wagnersvej 7 H kld.

 

Dagsorden:

Velkomst og valg af dirigent

Valg af stemmeudvalg og referent

Spørgsmål til Henrik Ellesøe fra You See

Afstemning

 

Mikkel Warming blev valgt til dirigent

Marianne Sørensen blev valgt til referent

Jørgen Pedersen og Vinnie Nielsen til stemmeudvalg

 

Mikkel fortalte meget indgående om tilbuddet fra You See og Henrik Ellesøe fra You See svarede på spørgsmål.

Vi kan vælge mellem tre pakker Lille – Mellem – Stor eller man kan helt melde fra. Hvis man vælger en lille pakke kan man købe en boks eller et kort og købe nogle ekstra kanaler.

Vi skal have anlægget i 5 år, for at de betaler opsætningen af nyt stikanlæg.

 

Afstemningen foregik ved håndsoprækning, 2 beboer stemte hverken for eller imod, ingen stemte imod.

Der var 50 husstande fremmødt.

Forslaget blev vedtaget.

 

Referat 08-05-2017

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d.3. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde 3. april 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Karen Nielsen, Marianne Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold, Ida Andersen, Betina Friis

Driftsleder: Bettina Panek

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Der var først regnskabsmøde, hvor afdelingsbetyrelsen gerne vil have en budgetopfølgning fra KAB pr. 31-08-2017 pris kr, 4.000 som efterfølgende skal med i budget hvert år.

 

Godkendelse af referat

Referat af 20. marts 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Gulvet i klubben er blevet renset, men pletterne kommer meget hurtigt igen.

Bettina har ferie 6 – 21 april.

Bettina har haft en murer ude og se på kældertrapperne. Med en overslagspris for en totalrenovering koster det 82,500 inkl. Moms pr. trappe. Reparation af alle kældertrapper som stopper nedbrydningen af vangerne koster 116.625 incl. moms. Vi tager tilbuddet på alle trapper og sætter det i gang, for vi har pengene på langtidsplanen i 2017.

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Bettina uddelte budgetopfølgning pr. april 2017

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

15. maj – Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

19. juni – Bestyrelsemøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspatlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

Referat 08-05-2017

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2017 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Karen Nielsen, Marianne Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold, Ida Andersen, Betina Friis

Driftsleder: Bettina Panek

 

Der var markvandring før bestyrelsesmødet, hvor 3 fra bestyrelsen deltog, de var rundt på ejendommen og se hvad der skal laves i fremtiden. Det så meget fint vedligeholdt ud.

Man vil søge i trækningsretten til lamper i kældre og terræn, da man gerne vil have LED som kan spare mange penge.

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 20. februar 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der kommer nye borde i strygerummet i blok 7

På ejendommen kommer er nogle steder nye cykelstativer.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Der er kommet tilbud fra You See. De vil opsætte gratis antenneledninger i boligerne og man kan vælge mellem 3 pakker. Man kan også helt lade være med at vælge pakker. Dette er et bedre tilbud end KAB kunne forhandle kollektivt.

Der bliver afholdt et afdelingsmøde.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

3. april – Regnsskabsmøde og bestyrelsesmøde

5. maj – Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

19. juni – Bestyrelsemøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspatlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

Referent

Marianne Sørensen

02. april 2017

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. februar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 20.2.2017 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st. th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Mikkel Warming og Betina Friis

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Ida Andersen, Birgit Stadsvold

Dagsorden:

 1. Tobias Illum fortæller om det nye forum for Sydhavnen.

 2. Godkendelse af referat.

 3. Meddelelser fra / til driftsleder.

 4. Meddelelser fra / til formand.

 5. Meddelelser fra / til bestyrelsesmedlemmer.

 6. Sager fremtvungen af udviklingen.

 7. Budgetopfølgning.

 8. Eventuelt.

 

Tobias Illum fortalte om det nye forum for Sydhavnen.

Forummet skal skabe muligheder for at samarbejde på tværs af Karréerne i Sydhavnen imellem afdelingsbestyrelserne. Forummet kan være talerør til Organisationsbestyrelsen og Københavns kommune.

 

Godkendelse af referat                                                            

Referat af 16. januar blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer.

Nye udlejninger: 5A, 1.th, 5B, 2.tv og 3E, 3.mf

Der er fundet 2 defekte vandinstallationer i 5D, de er afmonteret.

Der er kommet ny og større pumpe til varmt vand og der er igen varmt vand i 9D.

Der har været en utæt ballomax ventil i varmecentralen.

Der er udskiftet en pumpe til regulering af temperatur til varmtvandsveksleren.

Drænet ud for 9A er blevet ordnet og væggen er wrappet så der ikke trænger vand ind i kælderen.

De 2 lofter i 5A er ordnet.

Ventilationen i 7B og 3C er ordnet.

11C kld. er der udlejet et nyt kælderrum.

Urinal er sat op ved Billard rum.

Hovedrørudskiftningen er færdigt i blok 11, 3 og 5. Det har været et godt og problemfrit arbejde der er blevet udført.

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i juli og december.

21. februar 2017

20. marts – Markvandring

3. april – Regnskab

15. maj – Afdelingsmøde/Regnskab

19. juni

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspartlet linoleum – evt med lyddæmpet kork. 59.000 kr uden og 66.000 med lyddæmpning.

Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

 

 

Analyse/eftersyn

 

360 graders analyse/eftersyn. KAB tilbyder at se alle udgifter efter i sømmene, for at se om der er muligheder for effektiviseringer/besparelser.

 

Anbefalingerne er nu drøftet og i første omgang vælger bestyrelsen at udskyde diskussioner om skakte til efter den fysiske helhedsplan.

Desuden vil bestyrelsen afvente Organisationsbestyrelsens oplæg til driftssamarbejde og en mulig centerdannelse inden de vil tage stilling til et eventuelt driftssamarbejde med andre afdelinger.

 

I forhold til de andre anbefalinger er der sat mange ting i gang allerede.

 • Åbningstiden for Ejendomskontoret er formindsket.

 • Aktivitetsplanerne er opdateret.

 • Der er afsat mindre på konto 115.

 • Der bliver set på muligheden af at få udskiftet lamper i kældrene og området til LED belysning.

 • Bestyrelsen er åben for at dele maskiner med de andre afdelinger (hvis det er tæt på og giver mening)

 

Der kommer en yderlig orientering om 360 graders analysen ved Afdelingsmødet 3. april 2017.

 

Yousee – frit valg af kanaler.

KAB er ved at forhandle en rammeaftale, bestyrelsen afventer dette.

 

Referent

Betina Friis og Bettina Panek.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde 16.01.2017 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7H st. th.

 

Tilstede:

Bestyrelsesmedlemmer: Karen Levin Nielsen, Marianne Sørensen, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:

Betina Friis

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat                                                                 

Referat af 22. november 2016 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer.

Der skal udpeges et bestyrelsesmedlem der skal modtage meddeles om indflytninger, Karen får denne post og skal sørge for at det bliver sendt videre til resten af bestyrelsen.

I 5A, 1tv er der flyttet nye beboer ind, loftet i hele stuen er faldet ned, så ejendommen må stå for udbedring af loftet.

I 3E, 2 mf bliver vi nød til at tage nogle gulvbrædder op for at se om der er yderlig skad under gulvet.

Tidsplanen for udskiftningen af rørene i blok 3-5-11 er overholdt, alle i blok 3 & 11 har fået deres kælderrum tilbage.

Det har været et godt og problemfrit arbejde der er blevet udført, og det varme vand er kommet tilbage til alle 3 blokke.

 

Der er lidt problemer i 5D, så man skal ind i alle lejemålene da der er mulighed for nogle defekte vandinstallationer.

Firmaet Min Energi kommer til at overvåge det kolde- og varme vand samt fjernvarmen, det vil sige at der vil kommen en elektronisk meddelelse hvis der er udsving i forbruget, så der skal ikke aflæses manuelt mere.

På næste møde komme Tobias Illum og Susi Jensen fra kl. 17:00 og informerer omkring strategiske rammer og Koordinationsforum.

Poul og Lars har ryddet op i alle birum i blok 3 & 5, når man er færdig med at ryde op i alle rum på ejendommen tages der stilling til hvad de skal bruges til.

.

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.19.00 ( Der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret. ) Der er ikke møder i Juli og December.

21. februar 2017

20. marts – Markvandring

3. april – Regnskab

15. maj – Afdelingsmøde/Regnskab

19. juni

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fodspartlet linoleum – evt med lyddæmpet kork. 59.000 kr uden og 66.000 med lyddæmpning.

Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

Analyse/eftersyn

360 graders analyse/eftersyn. KAB tilbyder at se alle udgifter efter i sømmene, for at se om der er muligheder for effektiviseringer/besparelser. Af hensyn til huslejen.

Har fået rapporten, vil gå den igennem.

 

Yousee – frit valg af kanaler.

KAB er ved at forhandle en rammeaftale, bestyrelsen afventer dette.

Referent

Karen Levin Nielsen

19.02.2017