Referater 2018

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. november 2018

Referat af bestyrelsesmøde 19. november 2018 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Birgit Stadsvold, Mikkel Warming, Anette Levin Nielsen og suppleant Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:  Caroline Bak og Ida Andersen

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning. Kort orientering om status.

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 22. oktober 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemme

Ungdomsboliger under 55 m2 går nu til flygtninge. Mikkel undersøger det i KAB.

Faldgruset på legepladsen er ordnet.

Vi søger Trygfonden om en hjertestarter, der er 5 der skal på kursus, kræver de.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Nye parkeringsregler der bliver gældende for det nye år.

 

 

Budgetopfølgning

Budgettet ser fint ud.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

21. januar 2019 - Bestyrelsesmøde

18. februar 2019 – Bestyrelsesmøde

 

 

 

 

Uafsluttede sager.

 

Intet at behandle

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2018

Referat af bestyrelsesmøde 22. oktober 2018 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Birgit Stadsvold, Mikkel Warming og suppleant Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:  Anette Levin Nielsen og suppleanterne Lisbeth Andersen, Caroline Bak

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Udvidet budgetopfølgning

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 17. september 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemme

 

Servicemedarbejder har ryddet et af deres depotrum, så der er blevet et ekstra kælderrum til udlejning.

Der er ordnet en brønd ved 7B

Der skal sættes en snavsopsamler på i varmecentralen.

Vi skal have nye P-kort i januar.

Poul Jensen har pr. 1. januar 2019 fri hver mandag og på 30 timer.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

 

Budgetopfølgning

På udvidet budgetkontrol ser det ud til, at der er penge til at nyt lys i kældre og nogle blomsterkasser ved blok 9

 

Eventuelt

Ida fortalte at man kan søge Trygfonden om en hjertestarter som evt. kunne ophænges ved Ejendomskontoret.

Bettina undersøger det.

 

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

19. november 2018 - Bestyrelsesmøde

 

 

Uafsluttede sager.

 

Nyt skadefirma:

 

Der vil blive opsat nyt akuttelefonnr. i opgangene når det træder i kraft, senest pr. 1.1.2019

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. august 2018

Referat af bestyrelsesmøde 20. august 2018 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Anette Levin Nielsen, Betina Friis, Mikkel Warming og suppleanterne Lisbeth Andersen, Caroline Bak 

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Birgit Stadsvold, Ida Andersen

 

Budgetmøde med Kenneth Søndergaard og Dennis Fuglsang Andersen

Snak om affaldsløsninger.

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Der var budgetmøde. Kenneth Søndergaard var syg og Dennis Fuglsang overtog.

Vi ønsker svar på hvorfor konto 114-805 er steget med kr. 10,000

Vi forhøjer beløbet til indvendig vedligeholdelse med 15 kr.

 

Dennis Fuglsang fremlagde et debatoplæg til afdelingsmødet, om ny affaldssortering med nedgravning og nedlæggelse af skaktern.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 18. juni 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

SF-sten bliver ført ind til husmuren ved 9A-D, så det bliver lettere at feje sne.

Faldstammerne er meget tilstoppet og Bettina får et tilbud på rensning, men undersøger hos eksperter.

Der er udskrevet få parkeringsbøder og vi vil bede dem komme om aftenen.

Der kommer en Opsumer og hjælpe på ejendommen.

Der er blevet skrevet regler for udlån af klubben til aktiviteter, det bliver fremlagt på afdelingsmødet i september.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Budgettet ser fint ud og blev omdelt.

 

 

Eventuelt

Gelænderne er meget beskidte og det undersøges om aftørring er med i tilbudet.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

17. september 2018 - Bestyrelsesmøde – Budgetmøde

15. oktober 2018 – Bestyrelsesmøde

19. november 2018 - Bestyrelsesmøde

 

 

Uafsluttede sager.

 

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

 

Nyt skadefirma:

Der vil blive opsat nyt akuttelefonnr. i opgangene pr. 1.1.2019

 

Faldgrus:

Faldgruset ved legetårnet er meget hårdt og står til udskiftning. Driften indhenter tilbud på løsninger og samarbejder med følgegruppen til Helhedsplanen.

 

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.juni 2018

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde

Afholdt den:   18. juni 2018

Til stede:         Mikkel Warming, Betina Friis, Anette levin Nielsen, Ida Andersen, Lisbeth Andersen og Caroline Bak Hansen

Afbud fra:       Marianne Sørensen og Birgit Stadsvoldt

 

Referent:         Bettina Panek

 

 

 

 

 

  1. Godkendelse af referat.

  2. Meddelelse fra/til driftsleder.

  3. Meddelelse fra/ til formand.

  4. Meddelelse fra/ til bestyrelsesmedlemmer.

  5. Sager fremtvunget af udviklingen.

  6. Budgetopfølgning.

  7. Eventuelt.

 Bestyrelsen valgte Marianne Sørensen som næstformand. Sekretærposten bliver besat på bestyrelsesmødet d. 20.8.2018.

 

Godkendelse af referat

 

Referat af 14. maj 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 Referat af Afdelingsmøde d. 14. maj 2018 blev godkendt med den tilføjelse, at Karen Levin Nielsen takkes for sin lange tid i bestyrelsen.

 Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Falck er opsagt pr. 1.1.2019. Afdelingen sparer 20.000 kr. Det bliver Dansk Bygningskontrol der skal være skadesfirma derefter.

 

Politiet har erstattet en hoveddør der blev ødelagt under en ransagning i 2016 med 18.415,00 kr.

 

Der blev lukket for varmen d. 22.5.2018.

 

HOFOR er ved at udskifte 2 centralvarmevekslere i varmecentralen.

 

Alle lejere bør gå ind på ”mit KAB” og opdatere sine personoplysninger. Det gør det nemmere at få udbetalt penge via nem id og modtage beskeder elektronisk.

 

Betina Friis refererede fra sin tur til Folkemødet på Bornholm. Det har været en spændende dag og det er godt at møde andre fra AKB København.

 

Samtidigt fortalte hun, at mødet i bestyrelsesnetværket er aflyst pga for af tilmeldte.

 

 

Mikkel Warming fortalte kort om det sidste repræsentantskabsmøde. De havde specielt fokus på de 2 nye afdelinger der er optaget på Ghettolisten.

  

Sager fremtvungen af udviklingen

 

Faldgruset ved legetårnet er efterhånden meget hårdt og står til en udskiftning. Driften indhenter

 

tilbud på løsninger og samarbejder med følgegruppen til Helhedsplanen.

 

 

 Budgetopfølgning

 

Budgettet blev delt rundt, budgettet holder fint.

 

 Eventuelt

 

Intet at behandle

 Kommende bestyrelsesmøder

 

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

 

20. august 2018 - Bestyrelsesmøde – budgetmøde.

 

17. september 2018 – Bestyrelsesmøde – Afdelingsmøde budget.

 

15. oktober 2018 – Bestyrelsesmøde.

 

19. november 2018 – Bestyrelsesmøde.

  

Uafsluttede sager.

 

Gulvtæppe:

 

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

 

 

 

Nyt skadesfirma pr. 1.1.2019:

Der vil blive opsat nyt akuttelefonnr. i opgangene

 

 

Referat fra Afdelingsmøde d. 14. maj 2018

Referat af afdelingsmøde 14. maj 2018 ( regnskab) afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmeudvalg

Godkendelse af beretning

Godkendelse af afdelingens regnskab for 2017

Behandling af indkomne forsalg, herunder drøftelser af afdelingens budget for det kommende år, således at det godkendte forslag, kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af budget for 2019

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

    Formand Karen Levin Nielsen ønsker ikke genvalg

    bestyrelsesmedlemmer Mikkel Warming og Marianne Sørensen ønsker genvalg

Valg af suppleanter

     Ida Andersen ønsker genvalg

     Ledig plads

Valg af repræsentantskabet i AKB i København

Eventuelt

 

Valg af dirigent

Mikkel Warming 9D blev valgt

 

Valg af dirigent

Marianne Sørensen 9C blev valgt

 

Valg af stemmeudvalg

Per Andersen, Kate Jensen og Caroline Bak blev valgt

 

Godkendelse af beretning

Formanden Karen Nielsen fremlagde beretningen og den var udleveret til de fremmødte.

Den kan afhentes i kontortiden på ejendomskontoret.

Der var et par anmodninger om at lukke branddører i kælderene.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning

 

Godkendelse af afdelingens regnskab for 2017

Karen Nielsen gennemgik regnskabet på power point.

Der er 572.797 kr. i overskud i 2017.

Der var ikke ingen spørgsmål

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

 

Behandling af indkomne forsalg

Der var forslag om at afholde klubaktiviteter i dag og aftentimerne for beboerne i kælderen i 7H

Det blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen vil til næste afdelingsmøde lave retningslinier.

 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Mikkel Warming 9D blev valgt til formand.

Marianne Sørensen 9C og Anette Levin Nielsen 7B blev valgt til bestyrelsen

 

 

Valg af suppleanter

Ida Andersen 9A, Lisbeth Andersen 7E og Caroline Bak 7F blev valgt.

 

Valg af repræsentantskabet i AKB i København

Bestyrelsen blev valgt til repræsentantskabet.

 

Eventuelt

Der blev spurgt om man ikke kunne sætte bænke op.

 

 

Der var 29 husstande fremmødt

 

Referent

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 14. maj 2018

Referat af bestyrelsesmøde 14. maj 2018 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Karen Nielsen og Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold 

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Ida Andersen

 

Dagsorden:

Regnskab 

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 16. april 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

 

Dræn foran blok 9 er bestilt.

Røglemme i blok 11 og i 3C er sat i gang.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

18. Juni 2018 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus. op Der vil blive sat nyt telefonnr. op i opgangen med kun et nr. til alle håndværkere.

 

 

Referat

Marianne Sørensen

 

referat fra bestyrelsesmøde d. 16. april 2018

Referat af bestyrelsesmøde 16. april 2018 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Karen Nielsen og Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold 

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Ida Andersen

 

Dagsorden:

Regnskab 

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Regnskab

Der var regnskabsmøde med Kenneth Søndergaard og Dennis  Fuglsang Andersen

Der var enkelte spørgsmål, der er et stort overskud bl.a. fordi vi har fået mange renter.

Noget af overskuddet vil vi bruge til dræn ved blok 9 og en ekstra kældertrappe.

 

Godkendelse af referat

Referat af 19. marts 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Vi opsiger vores Falck abonnement, men ikke  den del der hedder Service, brand og sikringsmateriale, da vi er forsikret på anden måde.

Der vil blive sat nyt telefonnr. op i opgangen med kun et nr. til alle håndværkere.

Vi påbegynder i år nyt lys i kældergangene, evt. en blok af gangen.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle

 

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

14. Maj 2018 - Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

18. Juni 2018 - Bstyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

Referat

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde 19. marts 2018

Referat af bestyrelsesmøde 19. marts 2018 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Karen Nielsen og Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 19. februar 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bettina undersøger hvad vi har af lejetab i afdelingen.

Rørføringer skal brandsikres.

Varmeveksler skal udskiftes af Hofor

Medarbejderne skal have I-phones da dagens opgaver hos beboerne skal dokumenteres over telefonen.

Bettina undersøger hvorfor man skal stige i varme midt på året, når man skal have penge tilbage for 2017. Betaler vi gebyr fordi vi skal stige midt på året.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Der var markvandring før bestyrelsesmøde. Der skal LED lamper i kældre og det koster ca. 100.000 kr, hvis der er penge på budgettet i år, bliver det lavet.

Dræn foran blok 9 skal laves, Bettina undersøger om det skal i udbud og det laves hurtigst mulig.

Sokler i hele afdelingen skal gennemgås og repareres.

Algebehandling af plader under stuevinduer skal laves.

3 røglemme skal udskiftes i blok 11 og 1 i 3C 

 

 

Budgetopfølgning

Bettina omdelte en ny budgetopfølgning.

Marianne havde et par spørgsmål fra sidste budgetopfølgning, Bettina undersøger det.

 

 

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

16. April 2018 - Bestyrelsesmøde og Regnskabsmøde

14. Maj 2018 - Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

18. Juni 2018 - Bstyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

Referat

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. februar 2018

Referat af bestyrelsesmøde 19. februar 2018 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Karen Nielsen og Betina Friis og Mikkel Warming og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Birgit Stadsvold

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning

Eventuelt

 

Godkendelse af referat

Referat af 15. januar 2018 blev godkendt med bemærkning om at Driftsleder Bettina Panek var til stede.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bettina fortalte om arbejder der skal udføres i 2018

Kældertrappe i 5 A

Maling af kældervinduer

Rensning af tagrender og reparation af disse.

Udskiftning af bænke efter behov.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Bettina omdelte budgetopfølgning.

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

19. Marts 2018 - og Markvandring

16. April 2018 - Bestyrelsesmøde og Regnskabsmøde

14. Maj 2018 - Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

18. Juni 2018 - Bstyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Gulvtæppe:

Der er indhentet tilbud på gulvet i klubben.

Anbefalet fuldspartlet linoleum – evt. med lyddæmpet kork. 59.000 kr. uden og 66.000 med lyddæmpning. Beslutning afventer helhedsplan og afgørelsen om der skal laves et nyt beboerhus.

 

 

Referat

Marianne Sørensen