Referater fra bestyelsesmøder og afdelingsmøder

Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. november 2019

Referat af bestyrelsesmøde  19. november 2019 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming og suppleanterne Lisbeth Andersen

og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Birgit Stadsvold og Annette Levin Nielsen

 

Dagsorden:

Møde med repræsentant for nyt P firma.

Godkendelse af referat.

Meddelelser fra/til driftsleder.

Meddelelse fra/til formand.

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer.

Kl. 18.00 møde med Lasse Skov Laursen om Bolig social helhedsplan.

Sager fremtvungen af udviklingen.

Budgetopfølgning.

Eventuelt.

 

Møde med repræsentant for nyt P firma.

Da det er meget svært at komme i kontakt med vores nuværende parkeringsselskab,

holdt vi et møde med evt. nyt selskab, for at se hvad de kan tilbyde.

 

Godkendelse af referat

Referat af 22. oktober 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Parklamper bliver malet til næste år, da det er for sent at male nu.

Det varme vand bliver reguleret i blok 7 og 9.

Der er blevet et nyt birum i blok 5.

 

Møde med Lasse Skov Laursen om Bolig social helhedsplan.

Lasse Skov Laursen kom og fortalte hvad Bolig social helhedsplan havde sat i gang i Sydhavnen.

Der sker rigtig mange ting for især unge, men også voksne.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19,30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

21.januar 2020 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Der sættes cykelstativer ved containerpladsen

Betonrenovering ved varmekælder påbegyndes i december.

 

 

Referat Marianne Sørensen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2019

Referat af bestyrelsesmøde  22. oktober 2019 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Annette Levin Nielsen og suppleant Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende: Birgit Stadsvold og Ida Andersen

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

 Godkendelse af referat

Referat af 11.september 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

Referat af afdelingsmøde 11.september 2019 blev godkend ved rettelser i formuleringen.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Betonrenovering ved varmekælder påbegyndes i december.

Der er udleveret 27 affaldspande til beboerne.

Der kommer nye udlejningsregler pr. 1. januar 2020

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle.

 

Budgetopfølgning

Vi gennemgik budgetopfølgning og satte nogle arbejder i gang.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19,30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

19.november 2019 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

I det lille boldbur bliver der sat cykelstativer hvis der er behov, da beboerne syntes der mangler plads. Der sættes samtidig stativer ved containerpladsen

 

Referat Marianne Sørensen

 

Referat fra Afdelingsmøde d. 11. september 2019

Referat af afdelingsmøde 11. september 2019 afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

 

 

 

 1. Velkomst og valg af dirigent

 2. Valg af referent

 3. Valg af stemmeudvalg

 4. Kort orientering fra bestyrelsen

          5.   Behandling af indkomne forslag til budget

   6.   Godkendelse af afdelingens budget for 2019 – budget skal princip- eller detailgodkendes

          7.   Eventuelt 

   

   

  Formanden bød velkommen.

   

   

  Valg af dirigent

  Karen Levin Nielsen blev valgt.

   

  Valg af referent

  Marianne Sørensen blev valgt.

   

  Valg af stemmeudvalg

  Per Andersen, Jørgen Pedersen og Karen Levin Nielsen

   

  Kort orientering fra bestyrelsen

  Formanden holdt en kort orientering om hvad der er sket på ejendommen siden maj mødet.

  Orienteringen kan hentes på ejendomskontoret.

   

  Behandling af indkomne forslag til budget

  Der var forslag fra en beboer om elektronisk bestilling af vasketure.

  Forslagsstilleren fremlagede sit forslag. Mikkel anbefalede at bestyrelsen undersøger mere grundigt hvordan det skal håndteres, og holde møde med Nordtex hvor beboerne kan stille spørgsmål.

  Forslagsstilleren var enig i det.

  Der var en del debat. Et flertal besluttede ikke at overdrage forslaget til bestyrelsen.

  Der var skriftlig afstemning om beboerens forslag.

   

  59 nej    16 ja    3 blanke

   

  En beboer var gået inden afstemning.

   

  En beboer spurgte om man kan se vor meget maskinerne bliver brugt, Bettina undersøger det.

   

   

  Godkendelse af afdelingens budget for 2018

   

  Mikkel Warming fremlagde budgettet, der er ingen huslejeforhøjelse. Der var stor debat om Kvartershuset, nogle var utilfredse med de 25.000 kr. vi betaler til dem. Det er vedtaget på et beboermøde for flere år siden.

  Budgettet blev enstemmigt vedtaget og principgodkendt.

   

   

  Eventuelt

  Mikkel sagde på forspørgelse, at når vi om 5 år skal have nye vaskemaskiner, der kan man se på elektronisk bestilling.

  Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden..

   

  Der var 40 lejemål

   

   

  Referent

  Marianne Sørensen

   

Referat fra bestyelsesmøde d. 11. september 2019

Referat af bestyrelsesmøde  11. september 2019 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold, Annette Levin Nielsen og suppleanter Lisbeth Andersen og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

 

 

 Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Indkomne forslag fra beboerne

Parkeringsregler

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

 

 

 Godkendelse af referat

Referat af 20.august 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Kældertrapperne 9D og 3E er færdige.

Betonrenovering ved varmekælder koster ca. 230.000 kr.

Gulvtæppet i klubben skal renses.

 

Indkomne forslag fra beboerne.

Der var forslag om elektronisk bestilling af vasketure.

 

Parkeringsregler

Der var lidt snakken frem og tilbage, og Bettina sender spørgsmål til parkeringsselskabet.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Bestyrelsesmøde i oktober flyttes til den 22. oktober.

 

Budgetopfølgning

Budgetkontrol fra KAB blev udleveret, ses igennem på næste møde.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19,30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

15.oktober 2019 – Bestyrelsesmøde

19.november 2019 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Affaldssortering til køkkenskabet, som har været slået op i opgangen. Der er 18 der har tilmeldt sig.

I det lille boldbur bliver der sat cykelstativer, da beboerne syntes der mangler plads. Der sættes samtidig stativer ved containerpladsen

 

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. august 2019

Referat af bestyrelsesmøde  20. august 2019 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Birgit Stadsvold, Annette Levin Nielsen og suppleant Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek, Kenneth Søndergaard KAB

 Fraværende:  Ida Andersen og Mikkel Warming

 

 

Dagsorden:

Budget – Kenneth Søndergaard fremlægger

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

 

Budget – Kenneth Søndergaard fremlægger

Årets overskud fordeles på konto 115 og 120

Mangler ca. 17.000 kr på antenne.

Bestyrelsen ønsker svar på konto 125 renovering af facader og kviste, hvor renten er meget høj.

 

 Godkendelse af referat

Referat af 17.juni 2019 blev godkendt uden bemærkninger. Referat fra Afdelingsmødet blev godkendt.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bettina undersøger om vi selv kan købe en hjertestarter.

Brønden ved 5D er faldet sammen og er blevet lavet.

Antennen på taget ved 7A er blevet opsagt og nedtages 31. marts 2020

Affaldssortering til køkkenskabet, som har været slået op i opgangen. Der er 18 der har tilmeldt sig.

Kældertrappen ved 9D er ved at blive lavet, derefter bliver 3E lavet.

Fiberbetonen under stuevinduerne bliver afrenset i oktober.

I det lille boldbur bliver der sat cykelstativer, da beboerne syntes der mangler plads. Der sættes samtidig stativer ved containerpladsen.

 

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

Budgetopfølgning

Bettina gennemgik budgetopfølgning.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne

kl.19.00 – 19,30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

11.september 2019 – Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

15.oktober 2019 – Bestyrelsesmøde

19.november 2019 - Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

Ingen sager.

 

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 17. juni 2019

Referat af bestyrelsesmøde  17. juni 2019 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Annette Levin Nielsen og suppleant Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek, Driftschef Dennis Fuglsang Andersen

 Fraværende:  Id Andersen og Birgit Stadsvold

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Konstituering af bestyrelsen

Forretningsorden

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 07.maj 2019 blev godkendt uden bemærkninger. Godkendelse af referat fra Afdelingsmødet bliver godkendt på næste møde.

 

Konstituering af bestyrelsen.

Marianne Sørensen fortsætter som næstformand.

 

Forretningsorden.

Vi holder vores bestyrelsesmøder fremover den 3. tirsdag og holder åbent hus fra kl. 19 – 19.30

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bedet ved 11 C er lavet og træerne ved blok 3.

Vandet er reguleret i blokkene 3-5-11

Der er indsamlet 39 cykellig.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Bettina havde sendt en mappe ud med Periodisk Eftersyn. Bettina gennemgik hvad der skal på langtidsplanen og hvad der er under Helhedsplanen.

 

 

Budgetopfølgning

Bettina gennemgår budgettet på næste møde.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. tirsdag i måneden kl. 17 og åbent hus for beboerne kl.19.00 – 19,30( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

20.august 2019 – Bestyrelsesmøde

11.september 2019 – Bestyrelsesmøde og Afdelingsmøde

 

 

Uafsluttede sager.

 

Der er sendt ansøgning om hjertestarter, vi får besked i maj. ( Vi fik den desværre ikke)

Bettina prøver at få et møde med parkeringsselskabet.

 

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra Afdelingsmøde d. 7. maj 2019

Referat af afdelingsmøde 07. maj 2019 ( regnskab) afholdt Wagnersvej 7H kld.

 

Dagsorden:

 

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af stemmeudvalg

Godkendelse af beretning

Godkendelse af afdelingens regnskab for 2018

Behandling af indkomne forsalg, herunder drøftelser af afdelingens budget for det kommende år, således at det godkendte forslag, kan indgå i afdelingsbestyrelsens udarbejdelse af budget for 2020

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

    bestyrelsesmedlemmer Betina Friis og Birgit Stadsvold ønsker genvalg

Valg af suppleanter

     Ida Andersen ønsker genvalg

     Lisbeth Andersen ønsker genvalg

Valg af repræsentantskabet i AKB i København

Eventuelt

 

Valg af dirigent

Karen Levin Nielsen 9A blev valgt

 

Valg af referent

Marianne Sørensen 9C blev valgt

 

Valg af stemmeudvalg

Per Andersen, Dennis Fuglsang og Vinnie Nielsen blev valgt

 

Godkendelse af beretning

Formanden Mikkel Warming fremlagde beretningen og den var udleveret til de fremmødte.

Den kan afhentes i kontortiden på ejendomskontoret.

Karen spurgte til servicefællesskabet og ønskede det blev besluttet på et afdelingsmøde

Formanden sagde  at det kom det.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning

 

Godkendelse af afdelingens regnskab for 2018

Mikkel Warming gennemgik regnskabet på power point.

Der er 72.306 kr. i overskud i 2018.

Der var ikke ingen spørgsmål

Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

 

Behandling af indkomne forsalg

Marianne fremlagde ændringer til udlejning af klubben som afdelingsbestyrelsen havde fremsat.

Du skal selv deltage i arrangementet og du hæfter for dine gæsters adfærd.

Du har erstatningspligten for ødelagte effekter og spild på gulvtæppet.

Per Andersen spurgte hvordan man inddriver pengene. Dennis Fuglsang (KAB) fortalte, at hvis der bliver ødelagt noget som ikke dækkes af depositummet, skal man lave et lejerkrav hvor lejer bliver bedt om at betale. Hvis der ikke betales kan man ved fraflytning indenfor 5 år modregne i depositum og forudbetalt husleje. Hvis det er en meget grel hændelse, kan der køres husordenssag/hærværkssag mod pågældende.

Det blev enstemmigt vedtaget.

 

Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Betina Friis og Birgit Stadsvold blev valgt til bestyrelsen

 

Valg af suppleanter

Ida Andersen, Lisbeth Andersen og blev valgt.

 

Valg af repræsentantskabet i AKB i København

Bestyrelsen blev valgt til repræsentantskabet.

 

Eventuelt

Der var intet at behandle.

 

Karen Nielsen takkede for god ro og orden

Formanden takkede Karen som dirigent.

 

 

Der var 20 husstande fremmødt.

 

Referent

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde  07. maj 2019 i bestyrelseslokalet

Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og suppleant Lisbeth Andersen og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek, Driftschef Dennis Fuglsang Andersen

 Fraværende:  Annette Levin Nielsen og Caroline Bak

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 09.april 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der skal udskiftes faldstamme i 11 C

Der bliver nu ryddet ud i cyklerne hurtigst mulig.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

I varmecentralen skal der udskiftes beton ved ”graven”. Det bliver undersøgt af Dominia.

Bettina havde overslag til affaldsbeholdere i køkkenskabet. KAB arbejder på det.

 

Budgetopfølgning

Bettina gennemgår budgettet på næste møde.

 

Eventuelt

Intet at behandle.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

17. juni 2019 – Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

 

Der er sendt ansøgning om hjertestarter, vi får besked i maj.

Bettina prøver at få et møde med parkeringsselskabet.

 

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. april 2019

Referat af bestyrelsesmøde  09. april 2019 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og suppleant Lisbeth Andersen og Caroline Bak

Driftsleder: Bettina Panek

Kenneth Søndergård til regnskab

Fraværende:  Annette Levin Nielsen og Ida Andersen

 

 

Dagsorden:

Regnskab

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

Der var enkelte spørgsmål til regnskab, Kenneth Søndergård undersøger det.

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 18.marts 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er større vandforbrug, måske toiletter der løber. Beboerne SKAL melde det på ejendomskontoret.

Der er en lejlighed hvor der er meget skimmelsvamp.

Der bliver sat en blomsterkumme ved 9 C

Bettina har fået priser på fjernelse af buske. Bettina finder pengene på langtidsplanen.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle.

 

Eventuelt

Bettina prøver at få et møde med parkeringsselskabet.

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

 

 

07. maj 2019 – Afdelingsmøde og bestyrelsesmøde

17. juni 2019 – Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

 

Der er sendt ansøgning om hjertestarter, vi får besked i maj.

Der skal fjernes cykellig.

 

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. marts og Markvandring.

Referat af bestyrelsesmøde  18. marts 2019 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Birgit Stadsvold og suppleant Lisbeth Andersen og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:  Annette Levin Nielsen og Caroline Bak

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Gennemgang af markvandring

Snak om regler for leje af klubben

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 18.februar 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Bettina har fuldført sin uddannelse som Ejendomsserviceteknikker med ros.

Der kommer krukker med blomster foran blok 9

Der kommer skilt på vendepladsen ved blok 3, med parkering forbudt.

 

Gennemgang af markvandring

Mellem de to boldbaner fjernes beplantningen, og der sås græs,

På bagsiden af 11C fjernes beplantningen.

Små træer foran blok 3fjernes.

Kælderdøre udskiftes over en årerække.

 

Snak om regler for leje af klubben

På afdelingsmødet vil der blive stillet forslag til reglement om, at man skal være til stede og er erstatningspligtig.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Bettina gennemgik budgettet og hvad der skal laves.

 

Eventuelt

Der bliver sat sedler i opgangen om at fjerne sine ting.

 

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

 

09. april 2019 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde

07. maj 2019 – Afdelingsmøde og bestyrelsesmøde

17. juni 2019 – Bestyrelsesmøde

 

Uafsluttede sager.

 

Der er sendt ansøgning om hjertestarter, vi får besked i marts.

Der skal fjernes cykellig.

Loft i 9B 3 sal skal ordnes.

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18. februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde  18. februar 2019 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Betina Friis, Mikkel Warming, Anette Levin Nielsen og suppleant Lisbeth Andersen, Caroline Bak og Ida Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:  Birgit Stadsvold

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Parkeringsregler

Åbne op for beboerne

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning.

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 18.januar 2019 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

 Loft i 9B 3 sal skal ordnes.

Bettina skal hjælpe i Titanparken foreløbig til sommerferien.

Mikkel fortalte om mødet der har været om Anker Jørgensens Plads og mødet om Servicefællesskabet.

 

Parkeringaregler.

Fremover kan man kun få 5 parkeringskort af gangen.

 

Åbne op for beboerne.

Til sommer vil vi prøve at åbne for beboerne, til at komme til kaffemøde i forbindelse med bestyrelsesmøderne.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Intet at behandle.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

18. marts 2019 – Bestyrelsesmøde og Markvandring kl. 16.30

09. april 2019 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde

07. maj 2019 – Afdelingsmøde og bestyrelsesmøde

 

 

Uafsluttede sager.

 

Der er sendt ansøgning om hjertestarter, vi får besked i marts.

9D skal have maler radiator ved indgangsparti.

Der skal fjernes cykellig.

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. januar 2019

Referat af bestyrelsesmøde  21. januar 2019 i bestyrelseslokalet Wagnersvej 7 H st.th.

 

Tilstede: Marianne Sørensen, Birgit Stadsvold, Mikkel Warming, Anette Levin Nielsen og suppleant Lisbeth Andersen

Driftsleder: Bettina Panek

Fraværende:  Caroline Bak, Betina Friis og Ida Andersen

 

 

Dagsorden:

Godkendelse af referat

Meddelelser fra/til driftsleder

Meddelelse fra/til formand

Meddelelse fra/til bestyrelsesmedlemmer

Udvidet brug af vedligeholdelseskonto

Sager fremtvungen af udviklingen

Budgetopfølgning. Kort orientering om status.

Eventuelt

 

 

Godkendelse af referat

Referat af 19.november 2018 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Meddelelse fra/til driftsleder, formand og bestyrelsesmedlemmer

Der er sendt ansøgning om hjertestarter, vi får besked i marts.

Kælderlys er ved at være færdig.

På næste møde, finder vi tidspunkt for åben hus for beboerne i forbindelse med bestyrelsesmøder.

9D skal have maler radiator ved indgangsparti.

I 7B ser Bettina om isolering er nedtrådt på loftet.

Der skal fjernes cykellig.

 

 

Udvidet brug af vedligeholdelseskonto

Eksisterende praksis fastholdes.

 

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at behandle

 

 

Budgetopfølgning

Budgettet ser fint ud.

 

Eventuelt

Intet at behandle

 

Kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har bestyrelsesmøder den 3. mandag i måneden kl. 17 og kontortid for beboerne kl.18.00 ( der vil komme opslag hvis datoen bliver ændret.) Der er ikke møder i juli og december.

 

 

18. februar 2019 – Bestyrelsesmøde

18. marts 2019 – Bestyrelsesmøde og Markvandring kl. 16.30

09. april 2019 – Regnskabsmøde og bestyrelsesmøde

07. maj 2019 – Afdelingsmøde og bestyrelsesmøde

 

 

Uafsluttede sager.

 

Nye parkeringsregler der bliver gældende for det nye år.

 

 

 

 

Referat

Marianne Sørensen