Beretning afdelings møde 2021

Beretning – Karre 18

 

 

Det er længe siden… ja ikke, siden vi sås til møde. For det er mindre en to uger siden.

 

Men det et længe siden, at det vi har kunnet mødes til et helt almindeligt afdelingsmøde.

 

Faktisk er det ved at være små to år siden, vi mødtes her i kælderen til det sidste, almindelige møde.

 

Det er længe siden – og der er selvfølgelig sket en del siden da.

 

 

Corona

Corona har fyldt rigtig meget – også her i vores afdeling.

 

I begyndelsen, hvor vi alle var ængstelige, bekymrede, usikre, og hvor gaderne (og gården) lå tomme.

 

Men hvor vi så også oplevede , at mange begyndte at hjælpe hinanden mere. Tager hensyn til hinanden.

 

Der var sidste sommers korte opvågnen og glæde. Mens ingen vist helt troede på at det var overstået.
Og så det lange kolde efterår og vinter, hvor alting lukkede mere og mere ned, mens mundbind blev hverdag og begyndte at vise sig i gårdens skraldespande.

Ejendomskontoret var i lange perioder lukket land for beboerne.

 

Med kirurgisk præcision ramte nedlukningerne os, så vores afdelingsmøder blev aflyst.

Vi – afdelingsbestyrelsen, begyndte dog stille og roligt at mødes digitalt. Først meget, skal vi sige usikkert, og efterhånden bedre og mere sikkert.

 

Men samtidig har vi lært noget. Om at være digitale. At det er det noget vi kan bruge og være fremover. At man kan kommunikere med driften over mail, telefon, og apps, og ikke behøver at gå ned på kontoret hver gang.

 

Det skal vi selvfølgelig huske, når den mærkelige tid, vi har været igennem, forhåbentlig er ved at være overstået.

 

 

Ændringer på ejendomskontoret

 

Der er sket store forandringer på vores ejendomskontor, gennem det seneste år.

Sidste sommer meddelte vores dygtige driftsleder Bettina, at hun havde fået en stilling som serviceleder for Karre 4 og Grønnegården.

Afdelingsbestyrelsen besluttede at vi – fordi vi meget gerne ville behold Bettina her  i afdelingen, midlertidigt at være sammen med de to andre afdelinger om at have Bettina som leder.

 

Det var en midlertidig ordning.

 

Da Bettina i foråret meddelte, at hun havde fået job udenfor AKB, besluttede afdelingsbestyrelsen at fastholde vores oprindelige og vedtagne status, som afdeling med egen driftsleder.

Alt andet havde i øvrigt skulle forelægges afdelingsmødet. Naturligvis.

 

Jeg vil gerne på Afdelingsbestyrelsens vegne sende en tak til Bettina for en ualmindelig god indsats for afdelingen i hendes år som driftsleder.

 

I forsommeren besluttede Poul desværre at gå på pension.

Poul har gjort en enorm indsat i og for afdelingen. Har haft de grønneste fingre og det bedste humør.

Vi skylder Poul en meget stor tak for en meget stor indsats i at holde vores afdeling så flot som det er sket.

Tak !

 

I Afdelingsbestyrelsen har vi diskuteret hvordan vi får den bedste mulige drift af vores afdeling, her efter Pouls pensionering.

For Poul kan ikke erstattes.

 

Vi har besluttet at forsøge at få et gartnerfirma til at stå for meget af det grønne arbejde i gården. For på den måde at frigøre Henrik og Lars til alt det andet – og måske også spare en lille smule penge.

 

Erfarne medlemmer af afdelingsbestyrelsen har fortalt, at det faktisk også var sådan at tingene var, før Poul blev ansat.

 

Passe på huslejen…

Når vi er opmærksomme på, at det ikke gør noget at vi måske sparer en lille smule, så handler det jo grundlæggende om, at alle de penge vi bruger er vores huslejekroner. Og dem skal vi passe på.

 

Særlig når vi – som jeg vil komme ind på om lidt, lige har vedtaget en udskiftning af vores VVS-installationer, som kommer til at betyde en huslejestigning på 10 %

 

Samtidig har politikerne på Christiansborg vedtaget – og lavet en aftale med BL om, at der skal spares ca 1.5 mia. kr på driften i den almene sektor de kommende 6 år. Sådan en aftale har der også være de sidste 4-5 år. Og boligbevægelsen kom samlet set i mål. Men nu er der så en ny aftale om at effektivisere, og nu vil man også fokusere mere på den enkelte afdeling.

 

Så hvis vi an få en fornuftig grøn standard, selvom det ikke bliver lige så fantastisk godt som det var med Poul, og samtidig spare lidt på driften, så vil vi gerne det.

Det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med, og evaluere, når det har kørt et år. Det vil sige, til afdelingsmødet om et år.

 

Vores renoveringssag

For 12 dage siden var vi rigtig mange samlet til et extraordinært afdelingsmøde. Vi besluttede med stort flertal, at lave et  helt nødvendig – udskiftning af vores VVS-installationer.

Jeg vil ikke bruge lang tid på det nu – det gjorde vi oppe i Kvarterhuset, men bare sige tak for fremmødet, for engagementet, for de mange gode spørgsmål og kommentarer. Og så bare love at vi ses igen snart, når selv det fysiske arbejde nærmer sig.

 

 

Andre emner

 

En af de ting, som vi i Afdelingsbestyrelsen både har diskuteret, og fået henvendelser fra beboere om, er EL-ladestandere.

Om ikke det er på tide at vi finder ud af, at få sat nogle op i gården, så man også kan have en El-bil, når man bor her i karre 18.

Og jo – det er på tide.

For vi ved alle sammen, at El-biler på den ene eller anden måde kommer til at fylde meget mere i fremtiden, og vi ved at hvis man ikke kan lade den op, så er det ikke så sandsynligt man anskaffer sig en.

 

Så det skal vi tage fat på.

KAB arbejder med, hvor vi som almene afdelinger kan opsætte el-ladestandere, og vi vil i afdelingsbestyrelsen gerne arbejde videre med emnet, og vende tilbage til Jer. Måske i form af et beboermøde kun om El-ladestandere i løbet af en 4-6 måneder.

 

 

Der er også sket andre ting i det forgangne år, når det gælder vores parkering i gården ;

Det er kommet et nyt P-selskab som holder øje ; ParkZone.

Og P-både er blevet optegnet.

 

Og så er det netop vedtaget på rådhuset, at der kommer timeparkering i hele Sydhavnen om et par år.

 

Der er selvfølgelig også sket andet her i afdelingen.

 

Blandt andet

 

  1. Beskæring af træer mod haveforeningen.

 

  1. Gartnerklipning af hækken ind mod haveforeningen

 

  1. Nye kælderdøre i 3A til 3E.

 

  1. Der er ved at komme nye døre i 9D til 7A.

 

  1. Trapper til kælder er blevet udskiftet i 7A, 9D og 11C

 

  1. Der er kommet to nye bord-bænke sæt

 

  1. Der er sat hjertestarter op ved 7H. Og afdelingsbestyrelsen vil gerne arrangere et kursus i hvordan den bruges, så alle beboere der har lyst kan prøve det.

 

 

Til slut vil jeg gerne på Afdelingsbestyrelsens vegne sige tak til vores ansatte ; Henrik og Lars, for deres store arbejder her i afdelingen.

 

Og endnu engang – tak til Poul for indsatsen gennem årene !

 

 

Tak for ordet